Kommunikationsplattform

Tillsammans med uppdragsgivaren arbetar vi fram en praktiskt användbar kommunikationsplattform där vi utgår från era behov och verksamhet.

En kommunikationsplattform är riktlinjer för ett företags all kommunikation såväl intern som extern.

Kommunikationsplattformen kan bland annat omfatta huvudbudskap, målgrupper, argumentation, tonläge, grafisk profil, positionering och informationskanaler.

All kommunikation i ett företag eller organisation ska utgå från dess mål och verksamhet. Kommunikation är ett verktyg för att uppnå företagets mål och visioner.

Varumärkesstrategi

First PR kan hjälpa er och ert företag att kartlägga er interna och externa kommunikation. Utgångspunkten och grunden för ett varumärke börjar oftast genom en affärsidé och en vision, men det faktiska varumärket bestäms av kunden: det är kundens bild av företaget som skapar varumärket. Alla företag, myndigheter och organisationer har ett varumärke, vare sig de vill det eller inte.

Det är viktigt att vara medveten om att det är medarbetarna som förmedlar bilden av företaget till kunderna.

First PR hjälper dig att genom kommunikation etablera och bygga varumärken och öka förståelsen bland alla inblandade i att ha ett starkt varumärke. Du får hjälp med att ta fram en kommunikationsstrategi och en kommunikationsplan för den interna och den externa kommunikationen. Ett dokument som är kommunikationsplattformen för ert företag.

Processen

Det kan vara med en gemensam workshop eller genom att vi analyserar den befintliga kommunikationsplattformen som uppdragsgivaren redan har. Ibland kan man behöva göra en djupare analys med enkätundersökningar, intervjuer och fokusgrupper med både ledningen, personalen och företagets kunder.

Vi startar alltid våra uppdrag med att möta våra uppdragsgivare där vi ställer många frågor för att kunna få en så god bild av vilket behov som finns och vilken hjälp som behövs. Hur vi sedan går vidare beror alltid på uppdragsgivarens behov.

Kontinuitet

För att få ett starkt företag och ett varumärke som är starkt och positivt laddat behöver man arbeta med kontinuitet. All kommunikation ska göras med kontinuitet. För att inte den framtagna nya kommunikationsplattformen ska bli en skrivbordsprodukt hjälper vi till att går från ord till handling.

Poängen med att arbeta fram en kommunikationsplattform är ju att hela företaget/organisationen ska lyckas att kommunicera ett entydigt, engagerat och starkt varumärke. Eller kanske ni har andra värdeord i ert varumärke som ni vill kommunicera?

Vet ni inte vilka värdeord ni har i er organisation? Det kommer ni att ha efter att vi tillsammans analyserat fram era mål med just er kommunikation. Välkommen att ta kontakt för att få veta mer om hur vi kan hjälpa just dig! Du kan även ta del av ett av våra case för att få ytterligare en inblick i hur vi arbetar

If I were down to my last dollar, I would spend it on Public Relations

Bill Gates

Några kunder

Kommunikationsplattform | PR-byrå First PR i Göteborg