Om du vill öka intresset för en särskild fråga, produkt eller tjänst då kan det vara aktuellt att planera för en PR kampanj.

Kampanjarbete

Vi kan ta hand om hela processen med att få ut ert budskap till såväl traditionella medier som i nya medier. Du kanske vill arbeta med att öka publiciteten kring en viss produkt, tjänst eller kring en viss fråga?

Vill ni förändra attityder eller vill ni bli mer kända?

Vad vill ni ha hjälp med? Hör av er så hittar vi rätt väg tillsammans.

Processen

Oftast börjar arbetet med en PR kampanj med att ett företag vill nå ut med en ny produkt eller en ny tjänst, men det kan även vara så att man behöver stärka sitt varumärke. Processen börjar alltid med att vi träffar uppdragsgivaren i ett uppstartsmöte/workshop för att dra upp riktlinjerna kring den kommande pr kampanjen. Det är viktigt att ha en väl genomtänkt strategi där man har gjort en bra research innan man kickar igång sin pr kampanj.

Det är viktigt att man har omvärldskoll, att ha kunskap om vad konkurrenterna gör eller vad som har gjorts tidigare är avgörande för att en pr kampanj ska bli lyckad. Timingen är avgörande när man sprider sitt budskap digitalt och i sociala medier. Tjänsten eller produkten som du berättar om måste naturligtvis finnas tillgänglig när man väl sätter igång. Det handlar också om att själva budskapet måste anpassas efter den kanal som du väljer att använda.

Kontinuitet

En pr kampanj är som ett projekt, det har en tydlig början och ett tydligt slut och exakta tidpunkter när man publicerar sitt budskap och skickar ut till exempel sina pressreleaser. Som i all marknadsföring så måste man ha koll på sin målgrupp och hur man på bästa sätt når dem. Budskapet måste vara paketerat så det tilltalar såväl din publik som dina ambassadörer, bloggare och media.

 

PR is not an ad or commercial, it is understanding your target audience building a connection and credibility with them