Du kan få hjälp med att stärka den interna kommunikationen som bör vara en del i din kommunikationsplan i ditt företag så den blir ett led i att utveckla verksamheten och nå de uppsatta målen.

Internt stöd

First PR kan stödja såväl ledningsgrupper, enskilda chefer och medarbetare att utveckla sin kommunikativa förmåga. Varumärket kan behöva stärkas även internt och människorna i ett företag är självklart viktiga för att verksamheten ska fungera och bidra till att företagets varumärke är och förblir starkt.

Alla medarbetare ska känna stolthet för det företag eller organisation som de arbetar i. Det är viktigt att det du gör stämmer överens med den bild som du vill förmedla av ditt företag annars kommer din trovärdighet att dala.

Därför kan det behövas en förbättrad intern kommunikationsstrategi, vilket vi gärna hjälper er att arbeta fram.

Processen

För att arbeta fram en väl fungerande intern kommunikationsstrategi behöver man alltid göra en nulägesanalys för att veta vilket behov som finns hos uppdragsgivaren.

Intern kommunikation är en del av den övergripande kommunikationsplanen som bidrar till att skapa en effektiv verksamhet som presterar på topp.  Det är dessutom en förutsättning för att motivera, behålla och attrahera medarbetare. Vi hjälper er hur ni ska tänka rent praktiskt för att lyckas med detta.

Syftet med intern kommunikation är att se till att alla anställda är välinformerade om vad som sker inom i den egna organisationen. Att förstå syftet med denna kommunikation underlättar arbetet med att utforma en tydlig, klar strategi över vad företaget vill uppnå med sin interna kommunikation.

Framgångsrik intern kommunikation inspirerar medarbetare i deras arbeten och bidrar till bättre arbetsinsatser som ger resultat. För att åstadkomma detta är det nödvändigt att involvera medarbetarna i det interna kommunikationsarbetet. Glöm inte att medarbetare är era viktigaste ambassadörer. Om de tror på företaget blir de värdefulla säljare, rekryterare och informatörer. Satsa därför på att involvera, engagera och inspirera medarbetare genom kommunikation internt.

Kontinuitet

Vi hjälper er att utvärdera era interna kanaler som intranät, nyhetsbrev, chatt, personaltidning eller sociala medier och identifierar vilka som är mest effektiva för just er interna kommunikation. En bra nyckel till effektiv intern kontakt är att den går att anpassa till mottagarnas olika behov. Genom att kombinera några få men väl utvalda kanaler, kan företag säkerställa att viktiga budskap når ut till samtliga medarbetare på bästa sätt.

 

”The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.”