Vi kan hjälpa er att förebygga och hantera mediekriser, stödja er att ta kontrollen och inte lägga locket på, att vara ansvarstagande och öppna.

Krishantering

Inget företag och ingen organisation slipper undan kriser. Oavsett hur försiktig man är kommer krisen förr eller senare. Kanske orsakas den av ett eget misstag, kanske av en extern händelse. I värsta fall är anledningen att någon av de egna anställda medvetet gjort fel eller begått brott. Vi hjälper er att vara mer redo om en kris skulle inträffa och vi lotsar er igenom den akuta situationen.

Exempel på tjänster inom hantering och kommunikation:

  • Krisplaner
  • Medieträning med fokus på krisscenarier
  • Akut krishantering
  • Uppföljning

Processen

Det bästa är naturligtvis att vara förberedd INNAN krisen kommer. Vi hjälper er att arbeta fram bra strategier och en god krishantering. Att ha väl dokumenterade krisplaner är en oerhörd trygghet för hela företaget/organisationen när krisen väl är ett faktum. Att arbeta fram en strategisk krisplan är en ledningsfråga och görs alltid i samarbete med våra uppdragsgivares ledning.

Det som också är viktigt att tänka på är att man måste vara flexibel när krisen väl kommer, då det inte är säkert att man kan hålla sig till planen i alla lägen utan se på den mer som en checklista. Man måste vara beredd på att anpassa sig efter situationen. Ett företag gör ju sällan en plan för varenda tänkbar kris som kan uppstå, men när ni gör planen så är det viktigt att DÅ tänka ut alla hemskheter som kan uppstå i framtiden och på så sätt även minimera risken att de uppstår.

Det man gör vid framtagandet av en krisplan är att man förbereder sig hur man ska kommunicera i en krissituation. Man måste identifiera de som kan bli berörda av er kris: man gör en målgruppsinventering och sammanställer en lista över vilka man ska kommunicera med om krisen kommer. I de flesta fall är detta anställda, kunder, massmedia och myndigheter.

Kontinuitet

Förhoppningsvis uppstår det inte kriser i företaget med jämna mellanrum, däremot är det viktigt att man övar olika krissituationer som till exempel hur man kommunicerar med medier vid en kris.

”It takes many years to build a reputation and five minutes to ruin it”

Warren Buffet