Vi hjälper er med de strategier som just ni behöver för att få ut ert budskap till rätt målgrupper i rätt kanaler för att få förtjänad uppmärksamhet.
Genom att ha ett transparent förhållningssätt gentemot sin omvärld och media så bidrar vi till ett öppnare samhälle. Det ökar också förtroendet för just din verksamhet om du har hög service gentemot media.

First PR hjälper naturligtvis till att hitta nyhetsvärdet i just ditt företag och kan ta hand om hela processen med att få ut ert budskap till såväl traditionella medier som i nya medier. För att ett företag idag ska kunna få förtjänad uppmärksamhet krävs det att man har en hel del kunskap om hur medier fungerar och hur medielogiken ser ut. En professionell kommunikatör eller PR-konsult vet vad som är en bra nyhet och av intresse för läsarna och är man då som journalist lyhörd och kompetent så kan man ju få goda tips om bra och viktiga nyheter.

Medierelationer

Det som oftast behövs är att man har goda medierelationer och vad är då det kan man ju undra? Särskilt idag när medielandskapet ser helt annorlunda ut än vad vi har varit vana vid under en väldigt lång tid. Journalisterna har blivit färre då redaktioner har tvingats lägga ner och de journalister som fortfarande är aktiva har mindre tid. Att då som journalist försöka hitta tid att bygga relationer med kommunikatörer eller PR-konsulter har ju naturligtvis blivit svårare idag.

Det som är viktigt att tänka på när man som företag gärna vill nå ut med sina nyheter via media är att man som i alla relationer är ärlig, trevlig, transparent, engagerad och förtroendeingivande. Självklart utgår vi alltid från vår uppdragsgivares behov, nuläge och önskan. Vi hjälper dock alltid till att värdera den eller de nyheter som du vill att omvärlden ska få kännedom om. Det vi bedömer är om nyheten har tillräckligt mycket nyhetsvärde för de som ska läsa/höra om nyheten. Ibland kan det vara svårt att vara självkritisk och då kan det vara bra att vi som konsulter hjälper till att göra en bedömning om nyhetsvärdet, man behöver alltid ställa sig frågan om nyheten är konkret, aktuell, relevant och intressant innan man tar kontakt med media.

Pressreleaser

Vi hjälper sedan till att skriva en pressrelease om den aktuella nyheten och ta fram lämpliga foton till. Om vår uppdragsgivare har egna publiceringsverktyg så använder vi oss självklart av dem om inte, så bygger vi ett nyhetsrum i det publiceringsverktyg som vi använder oss av. För att få förtjänad uppmärksamhet räcker det inte alltid med att ha en kanonnyhet som många skulle vara intresserade av att läsa. Du måste även väcka intresset hos den eller de journalister som du vill ska berätta om nyheten. Alla redaktioner är intresserade av nyheter, men alla nyheter passar inte alla redaktioner. Vi vet vilka tidningar, magasin, radiokanaler eller tv program som passar just dig och din nyhet. Vi följer alltid upp de pressreleaser som vi distribuerat och analyserar vilken uppmärksamhet som just den nyheten fick.

Influencer

Idag sker många samarbeten inte bara med olika medier utan även med influencers. Det blir vanligare och vanligare att företag och influencers har olika samarbeten idag med anledning av att medielandskapet har förändrats. Något annat som förändrats är lagar och regler kring hur man får arbeta med influencers. Om du är intresserad av att det ska bli en del i ditt PR arbete så är det viktigt att känna till vilka lagar och regler som gäller. Vi hjälper gärna till med kontakten med olika influencers.

Kontinuitet

Omvärldsbevakning är ett måste om man ska göra ett bra jobb innan man får förtjänad uppmärksamhet i media. Genom att kontinuerligt hålla sig uppdaterad med omvärlden så vet du också vilken slags nyhet som du bör fokusera på och även hur du ska presentera den. Du får lättare förtjänad uppmärksamhet om du kontaktar medier med olika nyheter och pressreleaser kontinuerligt.

Du kanske ibland ska välja att skriva en debattartikel? Det vi vet av erfarenhet är att fler företag, organisationer och samhällsaktörer skulle vinna mycket på att bli mer aktiva i samhällsdebatten. Då kan det vara värdefullt att ta professionellt stöd vare sig man har en egen kommunikationsavdelning eller inte.

”Advertising is saying your good, PR is getting someone else to say you’re good.”

Jean-Louis Gassee