Vad är Sociala Medier?

Sociala medier är digitala plattformar och verktyg som används för att skapa, dela och interagera med innehåll online. Dessa plattformar möjliggör för användare att ansluta och kommunicera med andra människor, dela text, bilder, videor, länkar och andra typer av information. Exempel på olika sociala medie plattformar: Instagram, LinkedIn och Facebook.

Använd sociala medier till att skapa engagemang och dialog med era följare. Få direktkontakt och stärk relationen med era målgrupper.

Digital kommunikation

Genom att tänka digitalt och använda er av sociala medier så kan ni stärka ert varumärke och göra er röst hörd på fler arenor än enbart via de traditionella medierna. Vi hjälper er att komma igång i de olika kanalerna och ger er de rätta verktygen för att fortsätta vara aktiva i de sociala medierna.

De företag som kommunicerar varför de gör något på sociala medier är mer effektiva och når större framgång i sin marknadsföring. Att finnas och vara tillgänglig på sociala medier gör att ni kan fördjupa er relation och kommunikation med era kunder. Idag vet vi att köpprocessen har förändrats och pyramiden där köpdelen förr vägde tyngst av de olika delarna i en köpprocess utgör nu den minsta delen av pyramiden. Vi är alla mer medvetna och vi gör själva research på internet innan vi bestämmer oss. Idag har vi mycket större insikt om vad vi köper innan vi ens har köpt det.

Policy för sociala medier

Har ditt företag en policy för sociala medier? Om inte så är det nog dags att arbeta fram det. Idag behövs det mer än någonsin en policy och tydliga riktlinjer för hur medarbetarna på ett företag bör bete sig i de sociala medierna. Det kan vara mycket positivt att många är aktiva i de sociala medierna, men om man inte vet vilka riktlinjer som gäller på sin arbetsplats kan det också skada företagets varumärke.

Ni kan få stöttning i att undvika kriser i de sociala medierna, men vi stöttar er också i hur ni ska hantera eventuell kritik.

Processen

Vi gör alltid en behovsanalys och nulägesanalys åt våra uppdragsgivare innan vi hjälper till med att kicka igång de olika sociala medierna som passar bäst just för er och ert företag. First PR kan hjälpa till med allt från att dra upp strategier, riktlinjer, ta fram policies till att hantera enstaka konton. Vi utbildar gärna och förmedlar våra kunskaper för att våra uppdragsgivare ska få bästa möjliga genomslag i sociala medier.

Kontinuitet

I all kommunikation är det viktigt med kontinuitet, inte minst i våra sociala mediekanaler. Att ha en bra plan för när och vad och varför man ska göra sina inlägg på Facebook, Instagram eller Twitter underlättar det arbetet avsevärt. Inte minst blir det attraktivt för dina nuvarande och befintliga kunder att följa dig och interagera med dig.

”Either write something worth reading or do something worth writing about.”

Benjamin Franklin