Utbildning

Vi arrangerar både öppna och slutna kurser och utbildningar. Att arbeta fram en kommunikationsplan, medieträning, hur man arbetar med sociala medier är några exempel på vad vi utbildar i.

En utbildning kan vara en del av ett kommunikationsuppdrag som tagits fram utifrån en uppdragsgivares behov. Vi arrangerar även då och då kurser i medieträning, arbeta fram kommunikationsplaner eller hur man aktivt arbetar med sociala medier:

"Kommunikationsplan – hur gör vi det?"

Innan man börjar arbeta med sin kommunikationsplan så är det en del att tänka på. Man måste fundera över vilket syfte man har med sin kommunikation både internt och externt. Vilka verksamhetsmål har vi och hur ser vår plan ut för att uppnå dem? En kommunikationsplan är till för att hjälpa organisationen eller företaget att uppnå de mål som man har satt upp för sin verksamhet.

Vilka mål ska man ha med sin kommunikation? Vad är ert övergripande budskap? Hur vill ni uppfattas? Vilka är det som kommer att använda sig av kommunikationsplanen? Vilka är er målgrupp, anställda, kunder, intressenter i omvärlden? Vem ska göra vad, det behöver man planera för och kommunicera så att alla vet och undvika att saker och ting faller mellan stolarna. Hur ska ni långsiktigt gå tillväga för att uppnå målen? Vilka kanaler ska ni använda, räcker det med dagstidningar eller är det kanske dags att börja använda sociala medier eller gör ni redan det? Då kanske ni bör ha en bra strategi för hur ni använder sociala medier! En tidplan och en aktivitetsplan är nödvändig för att kunna koordinera målen och för att lättare följa upp vad ni har gjort och om ni uppnått de mål som ni satt upp. För detta krävs självklart också en budget.

Den här utbildningen är till för dig som behöver komma igång med att arbeta fram en kommunikationsplan vare sig du har gjort det tidigare eller inte. Behöver du eller din ledningsgrupp hjälp så är ni välkomna att ta kontakt.

"Medieträning"

Idag ser världen lite annorlunda ut då mediernas villkor har förändrats drastiskt med nedskärningar pga av att vi har en helt annan tillgänglighet idag till nyheter via nätet. Det har också lett till en mycket tuffare vardag för journalisterna med nedskärningar och med färre personer som arbetar på de olika redaktionerna runt om i landet. Det är ju på gott och ont.

Hur ska man då bära sig åt för att bygga stabila relationer med journalister? Hur vet man om det man vill berätta är intressant för journalisterna att skriva eller berätta om? Hur tar man kontakt och vem ska man kontakta? Dessa frågor är exempel på vad vi går igenom under ett utbildningspass i medieträning.

Krissituation

Beroende på ditt och ditt företags behov så anpassar vi utbildningsnivån. Behöver du till exempel lära dig mer om hur och vad ni ska göra när en krissituation uppstår så lägger vi mycket fokus på det.

Framgångsrikt PR-arbete bygger på goda relationer med de journalister och medier som bevakar era ämnesområden. Därför är det viktigt med en positiv grundinställning och att förstå och respektera mediernas roll.

"Sociala medier - en introduktion"

Lär dig använda sociala medier på ett effektivt och verkningsfullt sätt

Under en halvdag får du lära dig att lägga grunden för ditt företags kommande kommunikationsstrategi i sociala medier. Du får goda råd för det praktiska arbetet som att välja rätt kanaler och vad du ska skriva och när. Vi börjar med grunderna om varför ditt företag ska använda sig av sociala medier. Vi går igenom de vanligaste sociala medierna och tittar på framgångsrika exempel som vi låter oss inspireras av.

Strategier och verktyg

Under dagen får du arbeta utifrån din egen verksamhet och lägga grunden för din egen strategi med hjälp av övningar. Vi pratar om vikten av att ”sjunga samma sång i alla kanaler”, företagets röst i de sociala medierna, och hur man bör bemöta både positiva och negativa kommentarer.

När ska man posta? Vad ska man posta? Och vilka medier ska man välja? Hur ska man hinna med? Vad gör man om inspirationen tryter?

Det här är en utbildning för dig som vill lära dig hur man på bästa sätt skapar nytta genom att använda sociala medier i den organisation eller i det företaget som du är verksam i.

The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you

B.B king

Några kunder

Utbildning - First PR