Hur tänker Chat GPT egentligen om PR, kommunikation och företagsutveckling? Vad bör man som företag fokusera på och hur kan […]
Lasse Kronér
I februari gick startskottet när vi förberedde oss inför årets upplaga av Barngolfen. Fem månader senare var det dags för […]