Journalister skeptiska till kommunikatörer - men vill ha deras nyheter

Svenska journalister anser att relationen till kommunikatörer blivit mindre värdefull sista tiden. Samtidigt vill sju av tio journalister gärna ha information från kommunikatörer. Helst via pressmeddelanden. Det visar undersökningen State of the Media 2023, som Cision gjort bland svenska och internationella journalister.

Cisions ”State of the Media 2023” är en årlig undersökning där journalister från 17 länder svarar på frågor om sitt arbete och relationen med kommunikatörer. Totalt deltog 3 132 journalister, inklusive 117 från Sverige. Syftet med undersökningen är att förbättra kommunikatörers förståelse för journalistikens villkor och PR-arbete.

Sämre relationer

Enligt svenska journalister har relationen till kommunikatörer försämrats något det senaste året. 15 procent anser att relationen har blivit mindre värdefull, medan 9 procent anser att den har blivit mer värdefull. Majoriteten, 76 procent, anser att relationen inte har förändrats.

73 procent av de svenska journalisterna rapporterar att kommunikatörer skapar värde genom att informera om nya och kommande händelser. Hela 92 procent föredrar att få pressmeddelanden från organisationer och kommunikatörer, vilket är mer uppskattat än tillgång till intervjuobjekt eller expertkällor (76%) samt originalrapporter om trender och marknadsdata (75%). Även den internationella journalistkåren anser att pressmeddelanden är det mest användbara innehållet från företag.

Journalister skeptiska till kommunikatörer – men vill ha deras nyheter – Cision

Cision skriver:

– Den sammantagna bilden i State of the Media 2023 är att journalister är lite skeptiska till kommunikatörer, men att de verkligen vill ha nyheter från företag och organisationer, säger Ulrika Borghov, nordisk marknadschef på Cision. Så slutsatsen är att kommunikatörer ska förse journalister med nyheter, men att man ska göra det på sättet som journalister vill ha det på. Och i rapporten berättar journalisterna detaljerat hur de vill att kommunikatörer ska agera.

För att kunna få ut sitt budskap i media är det alltså väldigt viktigt att satsa pengar på välskrivna pressmeddelanden Och de bör skrivas på ett sätt som får journalister att vilja använda budskapet i sina respektive medier. Att låta vem som helst på ett företag skriva pressmeddelanden riskerar att minska sannolikheten att nå ut i tidningar och övriga media.

Fler intressanta slutsatser från undersökningen State of the Media 2023:

  • Trovärdighet och förtroende prioriteras högst av svenska journalister

Svenska journalister anser att den största utmaningen för journalistiken är att upprätthålla förtroendet som en trovärdig nyhetskälla och att motarbeta anklagelser om falska nyheter. De upplever även ett minskat förtroende från allmänheten. Som en konsekvens är deras högsta prioritet, både som enskild journalist och hela organisationen, att det man publicerar är korrekt. 

  • Journalister ska bli mer aktiva på Instagram – men twittra mindre

Så gott som alla journalister (95%) använder sociala medier i arbetet, främst för att hämta information. De hittar information där, publicerar och sprider artiklar samt interagerar med sin målgrupp. Facebook är störst, men aktiviteten ska öka mest på Instagram. Och på Twitter planerar journalisterna att minska sin aktivitet kommande året. 

  • Journalister får många nyhetspitchar – men få är relevanta

30 procent av journalisterna får fler än 50 pitchar från kommunikatörer varje vecka. Men få av dem är relevanta – 81 procent av respondenterna upplever att en fjärdedel eller färre är relevanta för dem. 

  • Kommunikatörerna värsta misstag – enligt journalisterna

På frågan “Vad skulle få dig att blocka en kommunikatör eller placera den på en ’ring inte’-lista?, svarade journalisterna:
1. Spammar mig med irrelevanta pitchar (76%), 2. Ger information som visar sig vara felaktig eller saknar källhänvisning (71%) och 3. Pitchar som låter som reklambroschyrer (57%). 

  • 97 procent föredrar pitchar via e-post – ingen vill ha telefonkontakt

För svenska journalister gäller nästan uteslutande e-post som kommunikationsväg för nyhetspitchar. 97 procent svarar att de föredrar att ta emot nyhetspitchar just via mail. Och 0 procent vill att man kontaktar via telefon.  

  • Svenska journalister använder allt mer multimedia

20 procent av journalisterna uppger att de använde mer multimedia i sina artiklar jämfört med tidigare år, medan enbart 3 procent hade minskat användningen. Bilder är den vanligaste formen av multimedia bland svenska journalister (88%) och videoklipp kommer på andra plats (45%). Totalt anger 31 procent av journalisterna att de kan bli mer benägna att skriva om en nyhet när det finns rätt sorts multimedia tillgängligt. 

Slutsats

  • Vår slutsats är dels att sju av tio journalister fortfarande vill ha nyhetsuppdateringar som kommunikatörer gör. Samt att pressmeddelandet behåller sin tydliga roll och betydelse. Även om kommunikatörer idag spenderar mycket tid på att hantera sociala medier är det fortfarande av stor vikt att sprida budskap genom välskrivna pressmeddelanden. För att företag ska kunna nå ut i medierna är det viktigt att ”tänka som en journalist” när man formulerar pressmeddelanden. Det är nu viktigare än någonsin eftersom journalister har begränsad tid och behöver färdiga rubriker och budskap som de kan förmedla i sina mediekanaler. Och då menar vi att man bör tänka både på texten men även på bilden i pressmeddelandet. Att skriva ett “korrekt” pressmeddelande, utan intressant nyhetsvinkel och bild, blir lätt ett i mängden som journalisten väljer bort.

Jag skrev en uppsats år 2014 som handlar om relationen mellan journalister och kommunikatörer. Den heter : “Ett motvilligt äktenskap? En studie om relationen mellan PR-konsulter och journalister”. Länk till uppsatsen: Ett motvilligt äktenskap? | (gu.se)

Då konstaterades att relationen mellan PR-konsulter och journalister förbättrats mot tidigare år och att relationen fungerade ganska väl. Något man kan konstatera är att relationen ändras hela tiden och påverkas också av samhällsklimatet i stort.

 

Tags