Samverkan
”Begin with the end in mind” är ett uttryck som myntats av Dr Stephen R. Covey och betyder att man […]