Samverkan

”Begin with the end in mind” är ett uttryck som myntats av Dr Stephen R. Covey och betyder att man ska ha klart för sig vad man vill uppnå innan man börjar arbeta. Detta uttryck är den andra regeln i Dr Coveys bästsäljande bok ”7 Habits of Highly Effective People”. Boken anses vara en av de mest inflytelserika böckerna inom framgångsrikt företagande under 2000-talet.
Begin with the End in Mind to Maximize Your Potential [2023] • Asana.

Vikten av att ha en tydlig vision

För att tillämpa principen eller vanan bör du börja varje dag, uppgift eller projekt med en tydlig vision om dina mål och riktning. Genom att agera proaktivt och ta initiativ kan du sedan arbeta för att uppnå dina mål. Att utgå från slutresultatet kan skapa fokus och tydlig vision, både för dig själv och ditt team.

Enligt Dr. Stephen R. Covey kan konsekvenserna vara allvarliga både i det personliga och yrkesmässiga livet om man inte följer denna princip. Försök att visualisera vem du vill vara och vad du vill uppnå. Annars kommer andra människor och omständigheter att forma ditt liv istället.

Hur kan denna vana påverka den dagliga verksamheten på en PR-byrå? Ha målet i sikte från start så tvingas alla bli mer proaktiva. Då kan man hitta nya lösningar redan från början. Kan samarbete med andra byråer redan i ett tidigt skede göra att slutresultatet för kunden blir uppskattat och lyckat?  Vi återkommer till det strax. 

Konkurrens kan vara en drivkraft

Företag och organisationer behöver konkurrens för att ständigt utvecklas och förbättra sina produkter och tjänster, och detta gäller även PR-byråer. Med ständigt nya tjänster och kompetenser inom olika sociala plattformar och webbplatser, kan det vara svårt för en PR-byrå att vara tillräckligt flexibel och erbjuda alla de senaste tjänsterna. Större PR-byråer kan ha andra problem och svårigheter att ge varje kund ett unikt bemötande.  Det kan vara tjänster inom områden där man trots allt inte är så stark. 

Vad händer internationellt?

Internationellt sett blir det allt vanligare för PR-byråer att samarbeta och erbjuda nya och unika kompetenser till sina kunder. Genom samarbeten kan företagen både spara pengar och få tillgång till nya innovationer och expertis. Samarbeten mellan byråer kan ge företagen en konkurrensfördel, samtidigt som det ökar möjligheterna att kunna leverera högkvalitativa tjänster som är anpassade efter kundens specifika behov.

Ett exempel: Din PR-byrå kanske är specialiserad på traditionell PR med expertis inom områden som kriskommunikation, varumärkesstrategi, PR-planering, grafisk design och content-produktion. Ni kan erbjuda väl genomtänkta PR-planer som tar kundens varumärke på en offensiv resa. 

Vad vill kunden ha?

Om kunden vill ha hjälp med något där ni saknar kompetens tillexempel att skapa ett evenemang.  Då får man fundera på hur man kan hantera denna typ av uppdrag utan att förlora kunden?

Det kan vara utmanande att uppfylla alla krav i en sådan situation. Kunden kan vara så fokuserad på att lyckas med evenemanget att frånvaron av eventtjänster blir avgörande och omöjlig att övervinna. Det kan resultera i att kunden väljer en annan byrå som har en mer omfattande kompetens inom det krävda området för att fortsätta genomföra sin PR-plan med evenemanget.

En möjlig lösning är att utöka tjänsteutbudet ytterligare och anställa personal som är duktiga på eventplanering och genomförande. Men det kan vara svårt att göra detta på grund av begränsade resurser i de flesta företag. Dessutom tar det tid och resurser att etablera en ny tjänst, som egentligen kräver en egen PR-plan för att det inte ska bli ett oanvänt verktyg i tjänsteportföljen.

Om du driver en PR-byrå och saknar viss spetskompetens kan det i vissa fall vara smart att söka upp kompetenta byråer för samarbete, som i exemplet ovan. På så sätt kan ni fokusera på era styrkor samtidigt som den andra byrån kan tillhandahålla sin expertis, vilket kan resultera i en nöjd kund.

Puzzel

Samarbeta globalt och lokalt

Pandemin har fungerat som en utlösande faktor för ökade samarbeten mellan olika företag globalt, särskilt inom sjukvårdssektorn och relaterade branscher. Dessa samarbeten har sedan spridit sig till andra branscher och fördelarna inom PR-branschen för både kund och byrå är tydliga och påtagliga. Samarbete mellan byråer:

  • Ger tillgång till ett bredare utbud av expertis och mer expansiva resurser.
  • Skapar förutsättningar att kasta ett bredare nät och nå en större kundkrets.
  • Uppmuntrar innovation och upptäcker nya möjligheter för såväl kunder som byråer.
  • Ger tillgång till mängder av nya, resursstarka kontakter som kan påskynda resultatet av en PR-kampanj.

När marknaden blir alltmer globalt sammanlänkad via digitala kanaler blir det allt viktigare för PR-byråer att visa öppenhet för att arbeta över organisatoriska gränser för att nå gemensamma mål. Att möta förväntningarna på ett allt bredare utbud av tjänster kan vara svårt för en enskild byrå som samtidigt vill ge varje kund en unik tjänst. Samarbete mellan byråer innebär delat ansvar för ekonomiska risker och skapar möjligheter att uppnå gemensamma mål. Dessa företag drar då nytta av konkurrensen och det blir samtidigt en positiv och framåtsträvande dynamik som sätter kundens slutresultat i fokus.

Detta ligger också i linje med Dr Coveys andra regel, som innebär att när företag sätter upp gemensamma mål så bör man börja med att ha klart för sig vad man vill uppnå i slutet. 

Tags