PR-konsulters-och-journalisters-relationer
I min uppsats som undersöker PR konsulters och journalisters relationer så har studien visat på vissa resultat som jag kommer […]