PR-konsulters-och-journalisters-relationer

I min uppsats som undersöker PR konsulters och journalisters relationer så har studien visat på vissa resultat som jag kommer att presentera här på bloggen ett antal torsdagar framöver. Välkomna att ta del av dem, men om du är intresserad av att ta del av hela uppsatsen kan du göra det här.
Om relationerna är goda mellan PR-konsulter och journalister så är ju fördelarna att det underlättar bägges yrkesutövanden. Om man som PR-konsult är professionell och kompetent så vet man vad som är en bra nyhet och av intresse för läsarna och är man då som journalist lyhörd och kompetent så kan man ju få goda tips om bra och viktiga nyheter.

Goda relationer

Frågan är ju naturligtvis då: ”Hur bygger man goda relationer?” Det som är viktigt att tänka på är att vara ärlig, trevlig, transparent, engagerad och förtroendeingivande. Precis som i vilken relation som helst. Enligt forskningen finns det något som man kallar för relationshanteringen. Grundtanken där är att det ska finnas ett ömsesidigt beroende mellan parterna. Enligt de flesta forskare kännetecknas relationer av att de är dynamiska och under ständig förändring samt att man har gemensamma mål som man vill uppnå. Relationer kan skifta i kvalitet men för att de ska vara framgångsrika bör man tänka på att de ska innehålla följande:

– Förtroende
– Trovärdighet
– Närhet
– Omedelbarhet
– Överenskommelse
– Noggrannhet
– Gemensamt intresse

Det här kanske är självklart för de flesta idag? Frågan är väl mer om vi verkligen lever upp till detta i vår vardag?

Läs min uppsats!

Inlagt av: Malena Eklund

Tags