Svenskarna och internet
Internetstiftelsen tar varje år fram en rapport med titeln ”Svenskarna och internet” där man undersökt svenska folkets internetvanor. De allra […]