Svenskarna och internet

Internetstiftelsen tar varje år fram en rapport med titeln ”Svenskarna och internet” där man undersökt svenska folkets internetvanor. De allra flesta svenskar (94 procent) använder internet och dess tjänster. Även om mycket är gemensamt för alla ser det digitala livet olika ut för olika människor.                                                                                                 

Årets rapport visar också att många vidtar åtgärder för att skydda sig från de risker som finns på nätet. Under coronapandemins första år talade man om en chockdigitalisering, och Internetstiftelsen har också kunnat mäta att många av de som då tvingades ut på nätet har omfamnat flera olika e-tjänster, inte minst handlar fler oftare på nätet nu än tidigare.

Allmänna trender

Användandet av e-legitimation som bank-id har ökat kraftigt. På ett år har det dagliga användandet av bank-id ökat från 47 procent till 71 procent. En tredjedel av svenskarna handlar nu kläder mestadels via nätet, liksom julklappar och presenter. Många svenskar upplever att tekniken och de svårtydbara meddelandena när något går fel på nätet, fortfarande är krångligt, samt känner oro för att drabbas av olika bedrägerier. En tredjedel brukar tänka på de digitala spår de lämnar efter sig på nätet och hela 8 av 10 skyddar sin personliga integritet på olika vis.                                                                                                                                                                                                                       

Närmare var tredje svensk internetanvändare porrsurfar och män gör det mer än kvinnor. 48 procent av männen som använder internet respektive 13 procent av kvinnorna uppger att de porrsurfar. Men det har dock blivit vanligare för singelkvinnor att ta del av nätporr, liksom för män som är i en relation.

Nästan alla internetanvändare använder sociala medier men det är endast 50 procent som lägger upp eget material på Facebook, Instagram och Snapchat. Drygt 4 av 10 internetanvändare följer olika varumärken på sociala medier.

Strömtjänster

För strömmande tjänster visar rapporten att SVT Play har flest användare under ett helt år, medan Netflix lockar något fler tittare per dag och vecka. När det gäller strömmande ljudtjänster så är Spotify överlägset störst både på musik och poddar.
                                                             
Youtube används mest frekvent av personer födda på 90- och 00-talet, även om alla åldersgrupper är representerade. Det största användandet (över 70 procent) består i att titta på roliga videor, filmer och underhållning. Men Youtube används också för att titta på instruktionsfilmer samt dokumentärer. Runt 20 procent uppger att de tittat på innehåll kopplat till sin yrkesroll som till exempel utbildningar.

Dataspelande

Nästan 6 av 10 internetanvändare spelar spel på dator, mobil eller spelkonsol. Både män och kvinnor spelar men det är vanligare bland män som är födda på 1970-talet eller senare. Hos äldre generationer är det tvärtom vanligare att kvinnor spelar.

Internetanvändandet i olika åldrar

Barn umgås också med varandra till stor del på andra sociala medieplattformar än de vuxna. Näst efter Youtube är Roblox den mest använda plattformen bland barn på lågstadiet. Andelen barn som utsatts för näthat har ökat från 9 procent till 17 procent sedan 2021. 

De allra äldsta i samhället använder internet minst av alla även om det ökat något. Orsaken beror på krånglig teknik, höga kostnader samt en oro över att bli lurad på nätet.

Äldre

Bild: Internetstiftelsens rapport: Svenskarna och internet

Facebook

Användandet av Facebook ligger konstant på samma nivå som tidigare år. Personer födda på 70-, 80-, och 90-talet använder Facebook mest frekvent. Men de som är födda på 00-talet använder inte Facebook alls lika mycket utan använder plattformen främst för att gratulera någon på födelsedagen. Över lag är det flest som använder Facebook för att gratulera människor de känner på födelsedagen. Därefter använder de flesta plattformen för att:

  • Chatta med människor jag känner
  • Delta i grupper
  • Få inbjudan/eller bjuda in till evenemang
  • Sälja något på Marketplace

Instagram

Andelen internetanvändare som använder Instagram har inte förändrats jämfört med föregående år. Användandet av Instagram är som störst bland person födda på 80-, 90- och 00-talet. Därefter sjunker det successivt i de äldre generationerna. Vad gör användarna då på Instagram? Nära 90 procent tittar på inlägg i Instagram-flödet. Därefter följer: titta på stories. Men notera att bara drygt hälften av användarna tittar på stories och de flest är födda på 90- och 00-talet.                     

Övrig aktivitet se nedan:

Statistik

Bild: Internetstiftelsens rapport: Svenskarna och internet

Linkedin

Närmare 6 av 10 tjänstemän har använt Linkedin det senaste året. Det är något fler inom den privata jämfört med den offentliga sektorn som använder Linkedin. Användandet ligger ganska konstant på samma nivå som för 2021 med en liten ökning för att något fler loggar in på Linkedin minst en gång i veckan. Nära 70 procent av Linkedinanvändarna tar del av inläggen i flödet. 30 procent använder kanalen för att marknadsföra sig själva och ungefär lika många är på kanalen för att titta efter nya jobb.

För mer statistik om Linkedin, se diagrammet nedan:

Linkedin

Förklaring

Bild: Internetstiftelsens rapport

Vill du läsa tidigare blogginlägg? Då kan du göra det här!

 

Category
Tags