Från plan till handling - skapa en proaktiv PR plan

Varför?

Innan man drar igång arbetet med sin PR plan behöver man bestämma syftet med den. Är det för att bygga ert varumärke, skapa opinion i en särskild fråga eller väcka intresse för en viss produkt?

Gör en analys

För det första. Fundera på vad som är era styrkor och svagheter. Vilka mediala styrkor har ni i ert företag? Har ni någon särskilt skicklig talesperson eller berör det ni kommunicerar externt allmänheten i stort? Vad har ni för svagheter? Är det tidsbrist eller är ni okända för journalistkåren?

Vilka är era målgrupper?

Fortsättningsvis så måste man också ringa in era målgrupper, vilka är de? Vad vet de om er och era produkter/tjänster? Vilka medier använder de sig av? Gör gärna personas, dvs personifiera målgruppen för att ringa in dem i detalj.

Vad ska ni säga?

Bestäm ert huvudbudskap som ska genomsyra all kommunikation. Budskapet ska vara tydligt, kort och enkelt. Ställ frågor som: ”vad är problemet”, ”vad är lösningen” och ”hur kan vi som företag bidra till lösningen”.

Var ska ni synas och höras?

Sedan får man fundera över genom vilka kanaler ni bäst når ut med era budskap? Utgå från era målgrupper och bestäm er för vilka kanaler som ni ska använda för att nå ut. Vilka nyheter och vilket språk passar bäst för just dessa medier?

Vem för er talan?

Ni behöver alltid ha en talesperson som ska vara kontaktpersonen för journalisterna. Det kan vara flera personer, kanske ni har någon expert i ämnet som nyheten handlar om?

Konkreta och mätbara mål

Vilken genomslagskraft förväntar ni er? Hur många artiklar, radiosändningar medmera är målet? Följ alltid upp era insatser och analysera vad det har gett. Vad är syftet med ert PR-arbete? Vad vill ni uppnå affärsmässigt? Ekonomiska mål? Försäljningsmål?

När, vem och vad?

Till sist. Gör en aktivitetsplan där ni bestämmer vem som gör vad och när. Det kan vara en tidsplan som sträcker sig över flera år eller bara ett par månader. Det finns olika projektverktyg som man kan ha nytta av om alla som är involverade använder den aktivt.

Fler tips

Slutligen så kan du få fler tips på hur man arbetar med PR – kampanjer eller vill du veta vilka andra tjänster som vi erbjuder? Då är du välkommen att läsa mer här eller ta kontakt.

 

Lycka till!

 

 

Tags