Enligt Cisions senaste undersökning lägger svenska journalister mindre tid på sociala medier idag och har delats upp i fem olika användartyper:

Skeptiker 11%:

– Minst positiva, spenderar dessutom minst tid i sociala medier.
– Använder främst sociala medier för informationssökning.
– Har begränsad kunskap om sociala medier.
– Håller inte alls med om att sociala medier minskat deras arbetsbelastning.

Arkitekter 14%:

– Är den största gruppen av journalister.
– Är positiva till sociala medier.
– Använder sociala medier aktivt för att marknadsföra sig själva.
– Har det största antalet radio- och tv journalister men de flesta arbetar online.
– Har bra kunskap om sociala medier.

Iakttagare 21%:


– Använder sociala medier för bevakning av dialoger och för att hitta källor (ofta Facebook).
– Är inte stora användare och har i sin tur lite kunskap om sociala medier.
– Tycker sociala medier försvagar traditionella journalistiska värden. Arbeta oftast för tidningar och online.

Jägare 24%:

– Befinner sig i regel i mitten av grupperna i sitt sociala medie-användande.
– Har den största gruppen av radiojournalister.
– Använder sociala medier för bevakning och informationsinsamling.
– Läser varje dag vad andra skriver om deras innehåll och följer diskussioner kring deras arbete.

Marknadsförare 30%:


– Är den största gruppen av journalister.
– Är positiva till sociala medier.
– Använder sociala medier aktivt för att marknadsföra sig själva.
– Har det största antalet radio- och tv journalister med de flesta arbetar online.
– Har bra kunskap om sociala medier.

(Uppgifterna är hämtade från Cision som ni kan läsa här.)

Undersökningen är gjord i samarbete med Cantebury Christ Church University och visar även att sociala medier påverkar hur PR konsulter och journalister kommunicerar. Endast 38% av journalisterna är nöjda med sin relation med PR konsulter. Vidare har undersökningen också kommit fram till att nästan en tredjedel av de som svarade ansåg att de höll på att bli mindre beroende av PR konsulter på grund av sociala medier. Slutsatsen som de dragit av det är att PR-branschen behöver se över innehållet den producerar inte bara hur det presenteras på olika plattformar.

Är ni intresserade av att ta del av hela undersökningen så gör ni det här. Följaktligen tycker jag att det är intressanta slutsatser som dras. Dock bör man som alltid ha ett kritiskt förhållningssätt till undersökningar och i det här fallet är det 273 ”journalister” som har svarat. Slutligen framkommer det att i undersökningen har de valt att kalla de tillfrågade journalister, men det inkluderar bl.a. forskare och redaktörer m.fl.

Ni som arbetar med media eller som PR konsulter vet nog förmodligen vad som fungerar bäst i ert dagliga arbete!

Inlagt av: Malena Eklund

Tags