Marknadsföringsrätt

I förra veckan var vi bjudna till advokatbyrån Wistrand som huserar i samma byggnad som vi. Wistrand hade bjudit in till ett frukostseminarium med fokus på ett ämne som är mycket aktuellt sedan många år tillbaka. Vi känner som kommunikatörer att vi verkligen bör hålla oss uppdaterade i de lagar som gäller kommunikation. Ämnet för dagen var marknadsföringsrätt för miljö- och hållbarhetspåståenden.

Vad får man kommunicera när det kommer till miljö- och klimatfrågor?

Varje dag läser du säkert annonser och övrig kommunikation från företag och organisationer. Många gånger poängterar man hur miljö- respektive klimatvänliga de och deras produkter är. Men stämmer alltid dessa påståeenden? Vad får man skriva i annonser och övrig kommunikation för att inte hamna i rättslig tvist? Om man inte kan stå fullt ut för det man kommunicerat vad händer då? Pressen är ju stor på att förmedla en så positiv bild som möjligt när det kommer till olika hållbarhetsarbeten som man gör i företag/organisationer. Likaså när det kommer till miljö- och klimatmässiga insatser på produkter och tjänster i samhället. Och det är ju positivt och bra. Men det kan ju innebära att vissa företag och organisationer lovar mer än de egentligen kan hålla.

Vad sa de på Wistrands?

Föredragande hos Wistrand var Erik Ullberg, advokat inom bland annat medie- och marknadsrätt.
Erik berättade att EU planerar att införa nya regler inom området som det kommer mer information om i mars i år. Det är alltid bra att hålla sig informerad om olika ändringar i lagarna. Hur ser de ändringarna ut för kommunikation om påståeenden rörande miljö- och klimat? Det hoppas vi få fördjupad kunskap i.

Den genomsnittslige konsumenten

Att annonsera att man som företag är det mest miljövänliga alternativet kan innebära risker, då det ofta är svårt att bevisa det. Och i de fall man tänker som så att man totalt sett, kanske livstidsmässigt har en miljövänlig produkt, så är det otroligt viktigt att den genomsnittslige konsumenten också uppfattar det på ett korrekt vis. Det räcker exempelvis inte att hänvisa till en hemsida med mer information, eftersom konsumenter inte kan gå vidare till en annan sida om kommunikationen exempelvis är en stor annons i en tunnelbana.

När det gäller rättsliga tvister, så går det enligt Erik ofta en gräns vid huruvida påståeendet kan anses rimligt och då bedömer ofta rätten huruvida just den “genomsnittslige konsumenten” antas förstå budskapet. Och den genomsnittslige konsumenten anses exempelvis inte känna till innehållet i branschspecifika jämförande kvalitets- och certifieringsdokument.

Annonser i fokus

Man bör som företag/organisation vara extra noga med hur budskap och påståeenden förmedlas i annonser uppsatta “på stan” eller i media. Annonser som dessa blir såkklart extra hårt granskade och föremål för juridiska utredningar och i värsta fall måste man betala dyra böter.

Det är viktigt att skapa kommunikation som företaget kan stå för och inte överdriva för att vara på den säkra sidan. Det är viktigt att hålla sig ajour med nya lagar och regler och därför var det en nyttig start på dagen att få tillfälle att prata lite med andra företag om hur de tänker kring miljö- och klimatkommunikation.

I Europaportalen kan man hålla sig uppdaterad om vad som händer i EU. Nyhetssajten Europaportalen bevakar svensk EU-politik och utvecklingen i Europa. Vi producerar och sammanställer nyheter och ger aktuell överblick i olika ämnen.

Vi du läsa fler artiklar och blogginlägg? Då gör du det här.

 

Tags