Missar era marknadsförings- och PR-kampanjer målet?

En marknadsanalys gör man för att bättre förstå den marknad som företagets produkter eller tjänster befinner sig på. Men även för att förstå hur konkurrensen ser ut. Både marknaden och kunderna förändras allt oftare i en digital värld vilket ökar vikten av mer frekvent utförda marknadsanalyser. Företag som känner sina kunder når också rätt kunder i sin kommunikation.

Vikten av att göra marknadsanalyser för att lyckas med kommunikation- och PR arbetet

Ett företag eller organisation behöver regelbundet göra marknadsanalyser för att förstå sina kunder. Inget företag eller organisation kan vara säker på att kunderna man har idag, också är kunder i morgon. Kunderna är ett numera ständigt rörligt mål. Utbudet av nya produkter och tjänster ändras hela tiden. Kunderna får ständigt nya erbjudanden om att skaffa en förbättrad produkt eller tjänst. Inte minst har den allt större digitala plattformen, som en stor andel av företagen och organisationerna befinner sig på, ändrat spelplanen sista åren. 

Digitaliseringen har särskilt påverkat företag som erbjuder mer traditionella varor eller tjänster och som primärt verkar utanför den digitala världen.

Kunder förutsätter att företag i branscher som: Transportsektorn, byggsektorn och matdistribution nu är nåbara i sociala medier. Kunder till hantverksföretag hade inte digital nåbarhet som närmast ett krav för tio- femton år sedan.
Kunderna kanske består av någorlunda samma målgrupp som tidigare, men konkurrensen ser annorlunda ut. Det som skett sista åren är att konkurrensen inte numera bara handlar om hur väl utfört arbete till exempel ett byggföretag har utfört, utan också hur de når ut digitalt.

Idag har varje husleverantör med självaktning chattfunktioner- och eller länkar till sociala medier på sina hemsidor. Företagen har upptäckt att de direkt måste fånga nyfikna,  presumtiva husköpare innan de tröttnar och surfar vidare. Men även för att kunna besvara kunders vanligaste frågor, när som helst på dygnet.
Som kund förväntar man sig numera också att kunna se ett axplock av vad företaget erbjuder i tjänster och produkter. Men även bilder och filmer på vad de senast producerat. Om företaget inte prioriterat att uppdatera sina sociala medier sista månaden, säger det också något om företaget. Det kan innebära att kunden väljer ett annat företag. Kommunikationen är alltså väldigt viktig!

Snabba förändringar i kundernas beteenden och förväntningar

Kundernas beteende och förväntningar förändras i en ständigt ökande takt. Det ställer krav på att företagsledningens beslut framåt, ligger i linje med förflyttningen i beteendet. Ledningen måste ta snabba beslut för att möta upp befintliga och nya kunder där de är. Men allra helst ligga steget före, så att man bygger plattformar där kunder förväntas vara om ett år.
Ett företag som inte vet hur kunderna man vill nå agerar, förlorar till slut mot konkurrenter som vet detta. Och hur vet dessa företag det då? Jo, de har med all säkerhet gjort en eller flera marknadsanalyser de sista åren!

Fördelar med att göra en marknadsanalys

En marknadsanalys gör man för att bättre förstå den marknad som företagets produkter eller tjänster befinner sig på. Marknaden ändrar sig allt oftare i en digital värld. Det gör också företagets- eller organisationens kunder. Därför är det allt viktigare att göra marknadsanalyser mer frekvent än tidigare. Analysen ger svar på hur exempelvis kunderna agerar och hur konkurrensen ser ut. Med andra ord hur marknadens dynamik ser ut.

Fördelar:

  • Förstå kunderna: En marknadsanalys hjälper företag att förstå kunderna bättre. Företag kan få information om kundernas preferenser, köpbeteende och behov. Detta kan hjälpa företag att utveckla produkter och tjänster som uppfyller kundernas behov.
  • Identifiera konkurrenter: Genom att göra en marknadsanalys kan företag identifiera sina konkurrenter och deras styrkor och svagheter. Detta kan hjälpa företag att utveckla en konkurrensstrategi och differentiera sig från sina konkurrenter.
  • Förutse trender: En marknadsanalys kan hjälpa företag att förutse trender på marknaden. Detta kan hjälpa företag att vara förberedda på förändringar och anpassa sig till dem.
  • Minska risker: Genom att göra en marknadsanalys kan företag minska riskerna. Risken är annars stor att man lanserar en produkt eller tjänst som inte kommer att accepteras av kunderna. Detta kan hjälpa företag att spara tid och pengar.
  • Fatta bättre beslut: En marknadsanalys kan hjälpa företag att fatta bättre beslut om marknadsföring, produktutveckling och expansion. Genom att ha en god förståelse för marknaden kan företag ta välgrundade beslut som kan leda till framgång.

Exempel

Ett konkret exempel på när det är extra viktigt att känna sina kunder väl gäller när/ om företaget vill skicka riktade  email till presumtiva kunder. Statistik New Rules of Email Marketing | Campaign Monitor | Campaign Monitor visar att email som är personligt skrivna öppnas 26 % oftare än andra email.
Det beror på att kunden upplever att företaget som skickar mejlet, verkligen förstår kunden. Den känslan kommer när erbjudandet i mailet motsvarar kundens önskemål och intressen. 

Välkommen att ta kontakt med oss om du behöver hjälp med att göra en marknadsanalys!

Tags