Microsoft vs Spotify

Näringslivsträffar på Konserthuset 

Göteborgssymfonikerna arrangerar då och då näringslivsträffar för sponsorer och näringsliv i Västra Götalandsregionen så att man kan knyta nya kontakter och upprätthålla redan befintliga. Vid det senaste tillfället hade de bjudit in marknadschefen Karin Zingmark från Microsoft och VD:n Jenny Hermansson från Spotify. Deras uppgift var att berätta hur de har arbetat med att modernisera sina arbetsplatser för att få mer gjort.

Karin berättade att det hade varit en rejäl resa för Microsoft att låta arbetet vara något som vi gör och inte en plats där vi ska befinna oss på. Karin tror att anledningen till att de lyckats så väl med att genomföra förändringen framförallt beror på HUR de gjorde. Att använda sig av principer som:

Tillit istället för Kontroll

Gemensamt istället för Personligt

Flexibelt istället för Fast

Mötesplats istället för Arbetsplats

Papperslöst istället för Papper

Pedagogik istället för Teknik

har underlättat genomförandet av att ha en mer flexibel arbetsplats och ökat nöjdheten hos medarbetarna. På Spotify har man till skillnad från Microsoft alltid arbetat med flexibilitet, kreativa mötesplatser med mera. Där blir man mer som en i familjen, vilket också kan ha sina svårigheter. Att kunna ha kreativa rum och spela flipperspel på sin arbetsplats menar Jenny är en nödvändighet då de vid lanseringar arbetar 24/7.

Spotify

Jag tycker att Spotifys sätt att arbeta på väcker många frågor. En fråga som jag ställer mig när det gäller Spotify är om man inte vill att ens arbetsplats ska vara detsamma som ”familjen” är man inte välkommen då? Kan de verkligen tillfredsställa allas behov för ”avkoppling”, om man inte gillar flipperspel vad erbjuds man istället? De tillsammans med Microsoft ligger dock högt upp på listan när det gäller Sveriges mest attraktiva arbetsplatser så något rätt gör de helt säkert.
Hur ser din drömarbetsplats ut?

Attraktiva arbetsplatser

Både Microsoft och Spotify har ju dessutom lyckats med att kommunicera med sin omvärld att de är attraktiva arbetsgivare. Arbetar man där så befinner man sig på en mycket attraktiv arbetsplats. Hur kommunicerar du att ditt företag är en attraktiv arbetsplats? Vill du ha hjälp med din externa kommunikation? Då är du välkommen att ta kontakt: malena@firstpr.se eller 072-3989024

Inlagt av: Malena
Foto: Malena

Tags