Pressreleasen lever

Enligt undersökningen Journalism Trends 2016 så föredrar fortfarande 9 av 10 journalister att få en pressrelease via mailen framför många andra sätt. Personliga kontakter står högt upp på listan av hur man får reda på intressanta nyheter. Ett annan väg som är högt rankad är vägen via sociala medier. Lägst på listan var via Google alerts, RSS feeds och chat forum. När det gäller relationer mellan journalister och PR-konsulter (mitt favoritämne). Så vet vi att många journalister blir glada av att få ett mail som innehåller en pressrelease från PR-konsulten. För två år sedan skrev jag en magisteruppsats på Göteborgs Universitet om just detta ämne. Dock är det fortfarande så att journalister i USA och England värderar PR-konsulter mycket högre än vad journalisterna gör i de nordiska länderna. Den främsta anledningen till denna skillnaden tror man beror på de olika ägandeförhållandena och att mediahusen fortfarande får en hel del statligt stöd i Sverige. Trovärdigheten hos avsändaren är av mycket stor betydelse. Det konstaterar de 2000 journalister som har deltagit i undersökningen.

Tidsbrist

Den största frustrationen bland journalister är bristen på tid, så många som 85% tycker det. Kraven på journalister är höga och mediabranschen står under ständig förändring. Tidsbristen hos journalister kan man verkligen förstå då de idag publicerar nyheter på olika plattformar. Printmedia dominerar fortfarande när det gäller nyhetsrapportering, men journalister använder även Facebook och Twitter. I USA och England använder 66% av journalisterna Twitter medan bland journalisterna i de nordiska länderna är siffran bara 30%.

Bland de tillfrågade journalisterna så publiceras 74% av nyheterna i print media och i online media och 60% publicerar sina nyheter på Facebook. Enligt Martin Schori, författare till Online Only, så är både journalister och mediaägare nostalgiska och motsätter sig förändringar i branschen och många fruktar printmedias död. Men istället för att bromsa utvecklingen så behöver journalister och mediabranschen anpassa sig till digitaliseringen.

De som vågar sig på att blicka in i framtiden tror att anpassningen till det digitala kommer vara avgörande. Det finns ju såklart inga naturlagar som säger att journalister är garanterade en framtid med de politiska modeller och det mandat som de har idag.

Inlagt av: Malena
Foto: Mynewsdesk

Tags