SEO, kommunikation

SEO har kommit att bli ett viktigt verktyg för att skapa lyckad kommunikation. Om du jobbar med att uppdatera företagets sociala medier och inte känner till så mycket om SEO så kan det vara värt att läsa på kring ämnet och kanske även betala för att få hjälp med att skapa kommunikation som når ut.

Vad står SEO för och varför är det viktigt?

SEO är en förkortning för ”search engine optimization” eller sökmotoroptimering på svenska. Varje månad görs mer än 100 miljarder sökningar enbart på Google. Det är med andra ord väldigt viktigt att positionera sig bra i sökmotorerna då det kan göra skillnaden mellan framgång och misslyckande för dina digitala strategier.

Syftet med SEO

Syftet med att optimera en hemsida för sökmotorer är att skapa förutsättningar för att ditt företag ska ranka så högt upp som möjligt på Google och i andra sökmotorer som Bing etc. För att hela tiden hålla en hög nivå för företaget vad gäller rankningen i sökmotorerna så måste du regelbundet implementera uppdateringar som följer ”riktlinjerna” från Google= Google best practices. SEO är alltså inte ett område som du kan arbeta med en gång och sedan lämna.

Så snart människor har någon frågeställning både i privatlivet och i jobbsammanhang så är en av de första instinkterna att söka på nätet i någon sökmotor. Det är självklart därför väldigt viktigt att ditt företag då hamnar bra i rankning , hellre högt upp i sökträffar än längre ned.

Ska man försöka manipulera sökmotorerna?

Det är vanligt att man tror att SEO handlar om att manipulera sökmotorerna för att försöka få en sida tillhörande ett visst företag eller privatperson att hamna så högt upp i sökresultatet som möjligt. Det stämmer inte riktigt. Alla sökmotorer måste jobba för att skapa den bästa sökträffen och göra det möjligt för varje enskild sökning. Annars finns risken att människor snabbt byter sökmotor!

Syftet med sökmotoroptimering är att skapa ett innehåll på hemsidan som har den information som användaren av sökmotorn söker efter.

Det är inte enbart texten på hemsidor som man bör optimera vid sökningar. Många söker även på enbart bilder och då bör man tänka på att välja rätt bilder som hamnar högre upp i sökningarna. Att enbart ha en text utan bilder ger färre träffar.

Vidare är det viktigt att förstå vad användaren av sökmotorerna har för intentioner när de gör sökningar. Det är helt avgörande för att det ska bli relevanta sökresultat i varje sökning. Det är därför viktigt att göra en sökordsanalys.

Sökordsanalys

En viktig åtgärd kan vara att genomföra en sökordsanalys (keyword research). Detta kan ge viktig information om vad personerna som utför sökningarna är ute efter. Genom sökordsanalysen får du fram de nyckelord som är viktigast för din affärsverksamhet.

En sökning i en sökmotor har olika intentioner:

Informationsorienterad – När användare är ute efter att hitta ett svar på en specifik fråga.

Kommersiellorienterad – Detta är när en användare vill ha mer information om ett specifikt varumärke eller tjänst.

Navigationsorienterad – Där användare söker efter en specifik sida eller undersida på en webbplats.

Företagskommunikation
För att göra en sökordsanalys bör man bland annat fokusera på att:

  • Samla sökordsförslag
  • Gör en tankekarta med huvudämnet i mitten – Skapa frågeställningar kring ämnet.
  • Hur ser hemsidorna för konkurrenterna ut? Kan du optimera din sida på liknande sätt

Sökresultaten i sökmotorerna beror generellt på två saker. Antingen så har man betalt för en annons eller så beror träffen på organisk trafik. Till skillnad från betald trafik så är den organiska trafiken kostnadsfri. Du behöver alltså inte betala Google för att synas i sökresultaten. Det ligger helt enkelt i Googles intresse att visa det bästa resultatet där.

Tips för att förbättra synligheten för hemsidan

En viktig åtgärd för förbättrad synlighet online är att designa hemsidan så att den blir snygg och användarvänlig, både för användaren och för sökmotorernas robotar. Att identifiera de rätta sökorden med hjälp av en sökordsanalys är centralt för att öka den relevanta trafiken till hemsidan. Arbeta också kontinuerligt med digital PR för att stärka hemsidans anseende och öka varumärkesexponeringen. Det är också viktigt att bygga en länkprofil från andra webbplatser – så kallad Off-page SEO. 

Det finns många saker ett företag eller privatperson kan göra för att öka sin SEO.

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du till exempel behöver hjälp med att skriva texter. 

Du får även gärna följa oss på LinkedIn.

Tags