Sickan jag har en plan

De orden har ju vi som sett Jönssonligan filmerna hört många gånger sägas av Gösta Ekmans rollfigur Sickan. Men hur är det? Har du någon plan? Har ert företag någon plan? Den plan jag syftar på är självklart en kommunikationsplan.

Att arbeta fram en kommunikationsplan

När man börjar arbeta med sin kommunikationsplan så är det en del att tänka på. Till att börja med så ska man fundera över vilket syfte som man har med sin kommunikation internt och externt. Vilka mål ska man ha med sin kommunikation, det är bra att göra en SWOT analys för att fundera över svagheter och styrkor, hot och möjligheter. Ni kommer också att behöva ett övergripande budskap med er plan vad är det? Vilka är det som kommer att använda sig av kommunikationsplanen? Vilka är er målgrupp, anställda, kunder, intressenter i omvärlden? Vem ska göra vad, det behöver man planera för och kommunicera så att alla vet och undvika att saker och ting faller mellan stolarna.

Hur ska ni långsiktigt gå tillväga för att uppnå målen? Vilka kanaler ska ni använda, räcker det med dagstidningar eller är det kanske dags att börja använda sociala medier eller gör ni redan det? Då kanske ni bör ha en bra strategi för hur ni använder sociala medier! En tidplan och en aktivitetsplan är nödvändig för att kunna koordinera målen och för att lättare följa upp vad ni har gjort och om ni uppnått de mål som ni satt upp. För detta krävs självklart en budget. Behöver ni hjälp? Då är ni välkomna att ta kontakt.

Lycka till!

 

Inlagt av: Malena Eklund

Film: Youtube

Tags