SoMe

Användandet av sociala medier har ökat de senaste tio åren och fortsätter att öka i Sverige. Det har därför aldrig varit så aktuellt som nu att diskutera frågor om integritet och säkerhet när man använder sig av dessa typer av internettjänster.

Hur ska man umgås på nätet?

Aldrig har det varit svårare att hänga med i allt som händer. Man hör om riktlinjer och varningar från flera håll och vi tar emot mängder av information hela tiden. Skolverket ger ut information om vad man ska tänka på när man umgås med andra på nätet. De informerar också om hur man kan öka kunskapen kring integritet. Företag inför policys kring sociala medier och nyhetssajterna uppmärksammar ideligen allmänheten på nya fall av internetbedrägerier. Eftersom användandet av sociala medier är utbrett kan man anta att många anser att det är både underhållande och informativt. Att vi deltar i några av denna uppsjö av sociala nätverkstjänster visar att det är bra verktyg för att kunna bibehålla kontakten med andra människor. Det kan vara lätt att glömma bort riskerna med internetanvändning trots både ökad kunskap kring internet och ett kritiskt tänkande. Det är ändå lätt hänt att bli lurad eller utnyttjad.

Vilka är baksidorna på nätet?

Det finns många positiva aspekter med internet, som att information kan spridas väldigt effektivt och att företag kan marknadsföra sig. Vi kan erbjuda våra tjänster över nätet och underlätta kommunikationen mellan människor. Men det finns även baksidor. Internet är inte en plats som är skonad från brottslighet, utan tvärtom kan det vara en miljö för kriminella aktiviteter som kan skyddas av anonymitet. Det gäller därför att ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot den information och de människor som man kommer i kontakt med. Detta är ingen nyhet, men många personer blir idag utsatta för olika typer av kränkningar på nätet. En del blir utsatta för bedrägerier andra för identitetsstölder.

Hur mycket information vill du dela med dig av?

Vi bör ha en kritisk inställning och vara uppmärksamma samt ha ett mått av försiktighet på nätet. Vidare är det även viktigt att se över hur mycket information som man vill att utomstående och internetvänner ska kunna ta del av på internet. Under de senaste åren har fler och fler börjat blogga. Andra har börjat att dela med sig av saker om sig själva på sociala nätverkstjänster. Det har blivit normaliserat att ha en blogg. På bloggar kan man öppet skriva om sig själv och ladda upp bilder på sin vardag. Vissa förhåller sig kritiskt gentemot denna trend och anser att man inte bör dela med sig för mycket. Medan andra ser det som en positiv utveckling och en chans till att kanske knyta nya kontakter eller skapa en karriär.

Vilka åsikter har du?

Oavsett vilka åsikter man har om vad man bör och inte bör dela med sig av samt till vilka som bör kunna ta del av informationen är det viktigt att vara medveten om vilka internetspår man lämnar efter sig. Genom att exempelvis vara medlem på Facebook delar man med sig av mängder med information till olika företag, där okända personer kan se vilka vänner man har, vilka bilder som man har laddat upp och de inlägg som man har delat.

I nästa inlägg kommer jag därför skriva lite om hur man mer praktiskt kan gå tillväga om man är intresserad av att skydda sin integritet eller att bli mer anonym på internet och minimera de internetspår som man lämnar efter sig.

Inlagt av: Josefine
Foto: Pixabay

Tags