Internet

Beroende på din internetanvändning kan man diskutera och problematisera den personliga integriteten på internet, på en mängd olika sätt. Som användare av olika sociala nätverk delar man med sig av personliga uppgifter. Som besökare på olika webbplatser lämnar man spår efter sig till webbplatsägarna. För de allra flesta är internetanvändning något som man gör dagligen i olika syften. Men hur medvetna är vi egentligen av de internetspår vi lämnar efter oss?

För att vara anonym eller för att skydda sina privatuppgifter väljer vissa att använda sig av anonymitetstjänster. De aktiviteter man gör blir då anonymiserade på internet. För många räcker det kanske med att hålla en god datorhygien och redigera vissa inställningar. Nedan följer en rad tips på vad man kan tänka på gällande säkerhet och integritet på nätet.

Cookies

En del av den personliga integriteten innefattar huruvida man väljer att dela med sig av sin webbläsarhistorik genom att acceptera så kallade Cookies. När man accepterar en webbläsarcookie lagrar den information om bland annat ens enhets webbläsarhistorik. Det betyder alltså de webbplatser som man har besökt. Genom att acceptera Cookies ökar risken för sekretessintrång. Samtidigt som det kan vara väldigt smidigt med tanke på de lösenord som automatiskt blir lagrade.

Hur kan man skydda sig?

Om man inte vill att ens historik ska vara tillgänglig för webbplatsägare kan man välja att rensa Cookies. Det gör man i sin webbläsares inställningar och ändrar där till alternativ som passar för en själv. Tänk dock på att om man använder sig av funktionen som sparar lösenord kommer dessa försvinna.

Sociala medier

Genom att vara aktiv på sociala nätverk kan man åstadkomma en mängd positiva saker. Alltifrån att knyta nya kontakter till att skapa publicitet åt sitt företag. Enligt en undersökning om Svenskarnas användning av sociala medier 2014 från Stiftelsen för internetinfrastruktur använder sju av tio svenskar sociala medier någon gång. Nästan hälften gör det dagligen. Facebook är det mest populära nätverket bland svenskar och används av cirka 68 % av den svenska befolkningen.

Hur kan man skydda sig?

Eftersom Facebook är den sociala nätverkstjänst som används av de flesta människor i Sverige är det av intresse att förstå och se över de åtgärder som man kan göra för att skydda sin personliga integritet. Ett bra alternativ är att gå in på sina Facebook-inställningar och välja ”Vem kan se mitt innehåll” och sedan gå in på ”Vad kan andra se på min tidslinje?”. Genom att göra detta kan man se hur den egna profilen ser ut för personer som besöker den men inte är ens vänner på Facebook. På detta sätt blir det tydligt vad man delar med sig för allmänheten och vad som är dolt.

Vissa väljer att dela med sig av alla sina foton och inlägg jämförelsevis med andra som är mer restriktiva med vad de visar på sin profil. När man sedan väljer att ändra inställningarna för vad man delar med sig på sin profil kan man välja att redigera vilka som ska kunna se ens inlägg, bilder, taggningar, vänner osv. Många väljer att ändra dessa inställningar på grund av att de exempelvis inte vill att en framtida arbetsgivare, en gammal bekant eller någon okänd ska kunna ha möjlighet att ta del av alltifrån semesterbilder på barnen till vilka platser man har besökt.

Inställningar på Facebook

Förutom att skydda privatlivet gentemot utomstående privatpersoner så är även många måna om att inte dela med sig av kontaktuppgifter, historik och liknande till företag.  När man loggar in via Facebook i en annan tjänst delas mängder av information om ens profil till detta företag. Genom att gå in på applikationsinställningarna på Facebook kan man se vilken information som görs tillgänglig och vilka applikationer som man är inloggade på via Facebook. Det sprids mängder av information om alla medlemmar som delas till både vänner och till de applikationer som vännerna använder. Denna information består av alltifrån utbildning, arbete, födelsedatum, politiska åsikter till foton beroende på vad man har delat med sig av sedan tidigare.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns mycket att lära sig om säkerhet och integritet. Även om anonymitet på internet och detta är långtifrån en heltäckande guide. Det går att uppnå mycket genom att se över sina inställningar på de tjänster som man använder. Därefter bör man fundera över vilken information man är villig att dela med sig av. Upprätthåll en god datorhygien! Det kan exempelvis betyda att du inte ska klicka in på okända sidor eller öppna e-post från okända avsändare kan man skydda sig gentemot mycket. Att även läsa igenom inställningarna på de internettjänster som man använder sig utav och förändra de utifrån vad man anser är behövligt så har man kommit en god bit på vägen mot ett mer säkert internetanvändande.

Inlagt av: Josefine
Foto: Pixabay

Tags