Vad är viktigt när det gäller bra storytelling?

Att berätta en historia är som att måla en tavla med ord. Medan alla kan berätta en historia, så är vissa människor särskilt duktiga på att anpassa sina historier och några är så bra att de jobbar med storytelling i organisationer, på företag och för varumärken. Det är en av PR-yrkets allra mest grundläggande krav, att du kan förstå vad som är en bra berättelse och använda det för att kreativt skapa den bästa layouten för storyn, och kommunicera ut den så att så många som möjligt nås av budskapet.

Men varför berättar vi historier?

Det finns många orsaker till varför människor berättar historier. Det kan vara för att: sälja något, underhålla, utbilda andra, stärka sitt varumärke, skryta eller väcka uppmärksamhet. Men varför har det blivit så populärt att använda storytelling för att marknadsföra ett varumärke i stället för att använda en PowerPoint?

Varför är historien plötsligt så viktig att nästan alla använder sig av den? 

Historier har förmågan att tydliggöra komplexa budskap och skapa något vi kan se och förstå. Vi vet alla att vi någon gång har haft svårt att förstå en ny idé. En bra berättande historia kan då få oss att förstå konceptet vi tidigare hade svårt att greppa. 

Ett exempel på företag som tidigt använt sig av storytelling är Apple. De säljer datorer och smartphones som är ganska komplicerade att förstå för en typisk kund. Men när de använder verklighetstrogna historier så kan de beskriva exakt hur deras produkt kan underlätta för användaren.

En annan fördel med att använda berättelser i marknadsföring och PR är att även om den som tar till sig historien är trött och stressad så fångar personen upp den. Varför då kan man undra? Därför att berättelser engagerar oss och talar till våra känslor. Genom att varumärket kopplas samman med känslor så kan berättelsen få oss att bli mer postivt inställda till varumärket. Vi hjälper gärna till att berätta just er historia. Läs gärna mer under våra tjänster.

När du förmedlar en berättelse, så ber du också någon om att se en serie händelser, ur ditt perspektiv. Personen som lyssnar till historien tror på att det du förmedlar är sanning. Det kan bland annat användas för att ändra på beteenden. Bra historier för även samman människor. Alla människor i världen känner till någon historia som: Underdog-historier, kärleksberättelser och hjältesagor. Berättelsen är därför ett starkt verktyg!

Vad gör en historia bra?

Det finns några gemensamma nämnare för historier som anses vara bra.
Bra historier är:

  • Underhållande: Läsaren är engagerad och intresserad i vad som ska komma härnest.
  • Trovärdig: Bra historier övertygar läsaren om den versionen av verkligheten stämmer och ökar tilliten.
  • Utbildande: Bra historier väcker nyfikenhet och lägger till kunskap hos läsaren.
  • Relaterbar: Läsaren påminns om människor och platser de känner till.
  • Organiserad: Bra historier följer ett visst organiserat mönster som för fram budskapet effektivt.
  • Minnesvärd: Oavsett om det är genom inspiration, skandal eller humor så fastnar bra historier i läsarens minne.

Hur man berättar bra historier

Det finns onlinekurser i hur man skriver bra historier. Det centrala brukar vara följande komponenter:

Karaktärer
Varje historia innehåller åtminstone en karaktär eller huvudperson och den personen kommer att vara nyckeln för hur din målgrupp kan relatera till historien. Karaktären bildar bron mellan dig, berättaren och publiken. Om publiken eller i det här fallet målgruppen kan sätta sig in i karaktärens situation, kommer de sannolikt att följa historien till slutet.

Konflikt
Styrkan i en historia ligger i hur du framför den och vad som lärs ut. Om det inte finns någon konflikt i historien, så är det troligtvis ingen historia.

Upplösning
Varje historia värd namnet har en upplösning mot slutet, men det behöver inte alltid vara ett lyckligt slut. Upplösningen bör samla ihop historien, ge mening åt konflikten som huvudpersonen ställs inför samt ge publiken en uppmaning att agera. 

Struktur
Historien bör ha en uppbyggnad i punkter som utgör struktur. Du kan fritt lägga in olika delar men historien bör ha en början, en mitt och ett slut. Den strukturen känner din publik sig hemma i och det gör att de blir mer öppna för ny information.

Miljö och känsla
Miljön inverkar stort på hur din publik och målgrupp tar till sig historien. Men miljön är mer än var historien utspelar sig. Det kan även handla om vilka värderingar och mål som karaktärerna har. Hur tonläget är eller hur du lyckas förmedla i bild det som är svårt att förklara i text. Miljön och känslan i historien förmedlar det som inte alltid behöver sägas, men som är viktigt för att förmedla budskapet så att det landar “rätt” hos målgruppen.

Lycka till med din storytelling!

 

Tags