Varför behöver ditt företag en policy om sociala medier?

Sveriges kommunikatörer arrangerade en lunchföreläsning på restaurang Ett i Göteborg med Pontus Staunstrup som föreläste om varför företag behöver en policy om sociala medier.
Pontus visade på exempel som har varit ganska omtalade och som fått olika negativa konsekvenser för individer på olika nivåer. Följaktligen har det också skadat företagens varumärken.

Makten att påverka

Det är viktigt att förstå att makten att påverka kan finnas hos alla medarbetare i organisationen. Idag kan en medarbetare nå ut till tusen personer med ett enda knapptryck i sin mobil. Det behöver ju inte betyda att en medarbetare vill skada företaget som hen är anställd i. Dessvärre kan man genom att man till exempel själv tar debatten i sociala medier skada mer än vad man gör nytta. Om man tillexempel inte har fått riktlinjer om hur man ska bete sig i sociala medier så kan det lätt bli fel. Alla som förknippas med företaget måste få träning i hur man ska bete sig i sociala medier. Precis som man även bör få medieträning.

Om man inte har en väl dokumenterad policy i sociala medier kan man inte heller hävda att någon gör fel. Uttrycker sig medarbetare på ett sätt som inte är representativt för företaget. Då kanske man bör fundera på hur man kan förhindra det. Det är viktigt att man arbetar med utbildning i hur man ska göra för alla förstår inte vilka konsekvenser deras handlande kan få när de skriver eller lägger upp bilder i sociala medier. Har ditt företag en policy i sociala medier? Om inte kanske du behöver hjälp med att få det! Tveka inte utan ta gärna kontakt med mig så kan vi diskutera hur jag kan hjälpa till på bästa sätt.

Inlagt av: Malena Eklund

 

Tags