29 oktober – Internets dag!UCLA's Boelter Hall, 1969

”ARPANET” kallades det första embryot till dagens internet som var en uppfinning framtagen av försvarsindustrin i USA under ”kalla kriget”. Syftet var att kunna kommunicera med varandra om fienden (Sovjetunionen) saboterade telefonnätet. Den 29 oktober 1969 lyckades man få två datorer att kommunicera med varandra. Det blev startskottet för dagens internet.

Den 29 oktober är det internets dag. Internet fyller alltså 53 år i år. Vet du historien bakom?

Internets utveckling har gjort att stora distanser har blivit små. Internet blomstrar och är fortfarande under utveckling och skapar nya möjligheter för människor dagligen. Dagens samhälle är beroende av internet eftersom det skapar kontakt mellan människor och det är dessutom ett snabbt sätt att fördela information på.

Det vi idag kallar internet växte fram under 1960-talet. Själva idén till internet kläcktes redan 1962 då psykologen och dataforskaren Joseph Licklider skickade runt PM om ett ”intergalaktiskt nätverk”. Några år senare startade man ett experiment, som främst försvarsindustrin i USA låg bakom. Grundtanken var att datorerna på fyra olika geografiska platser (i USA) skulle kommunicera mellan varandra. Kommunikationen utfördes via att man skickade olika filer och även loggade in på de olika datorsystemen. Den 29 oktober 1969 lyckades man få två datorer att kommunicera. Det första ”nätet” var fött och fick namnet ”ARPA” (Advanced Research Project Agency). Även Sovjetunionen hade liknande idéer, men dessa blev aldrig verklighet.

Internet under 1970- och 80-talet

Det är först 1973 som ordet internet dyker upp. Ordet förekommer mer och mer i samband med att nätet blir internationellt. 15 juni kopplar man upp en dator i Norge, (faktiskt via en markstation i Tanum i Sverige) med Arpanet i USA. Storbritannien kopplar upp månaden därpå. Så börjar nätet att växa.

I Sverige utvecklar man det så kallade KOM-systemet på Stockholms Datamaskincentral som fungerade lite som ett klotterplank via telefonnätet, där tusentals användare kunde koppla upp sig mot en central dator. Via en koppling till Arpanet så kunde användarna av KOM-systemet från 1982 även skicka e-post. 

7:e april 1983 tar man emot det första ”riktiga” e-postmeddelandet i Sverige, av pionjären Björn Eriksen, som kommer att bli en förgrundsgestalt för internetutvecklingen i Sverige. Några år senare blir han även den som bokar upp den svenska toppdomänen  ”.se ”.                           

Foto: Office Life in the 1980's (Vintage Photos) - Guru (weare.guru) 29 oktober – Internets dag!

Foto: Office Life in the 1980’s (Vintage Photos) – Guru (weare.guru)

Bilden ovan visar hur ett hemmakontor (eller för all del även arbetskontor) kunde se ut på 1980-talet. Gemene man använder ännu inte datorerna för att kommunicera på internet. Papper och pärmar var det som främst gällde även om man började använda datorn till allt mer. De svenska universiteten hade dock så smått startat upp användningen av internet. 

1990-talet: Svenskarna upptäcker ”World Wide Web”

I början på 1990-talet var lokala nätverk sammankopplande med regionala nät som i sin tur var kopplade till det internationella nätet.

I och med att militärens påverkan minskade mer och mer så utvecklades internet mer till ett kommersiellt nät. World Wide Web blev ett nytt sätt att kunna navigera och söka upp information på internet. Många svenskar minns säkert när de fick lära sig allt nytt med att ”koppla upp sig” på det raspiga nätet hemma och ”googla” och skicka sina första e-postmeddelanden. 

Internet hade gått från en idé till verklighet! Utvecklingen kommersiellt hade dessutom gjort att ”nätet” kunde användas inte bara i militära sammanhang, utan av gemene man och kvinna. Många svar på frågor och information fanns plötsligt tillgänglig. Åtminstone den information som någon människa hade sparat ned någonstans på nätet. En knapptryckning och ett e-postmeddelande bort fanns plötsligt hela världen – och världen blev aldrig sig lik!

Det översta fotot är från UCLA’s Boelter Hall, 1969:

50 Years Ago, the First Internet Message Was Dispatched from UCLA (lamag.com)

 

Du vill väl inte missa några av våra blogginlägg? Skicka ett mail till oss så håller vi dig uppdaterad med alla våra nyheter!

 

Category
Tags