Kommunikatören

Vi har tagit del av Cisions podcast där kommunikatörer diskuterar och ställer frågor till Måns Jonasson från Internetstiftelsen. De diskuterar Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet.” Rapporten har vi ju tidigare skrivit om här på sidan.

Vad kan kommunikatörer ta med sig från rapporten?

Vad diskuterar man då som kan ha bäring på kommunikatörens roll? Jo, bland annat det faktum att många av de äldre i samhället som är födda fram till och med 50-talet men även en del yngre, upplever att de har svårt att förstå vissa applikationer och felmeddelanden. Därför är det väldigt viktigt att man som kommunikatör i den mån man har egen kunskap eller tid förtydligar var man ska trycka för att exempelvis få i gång en video eller gå vidare för nästa steg vid bokningar etcetera. Det är också viktigt att vi försöker använda ett språk som alla förstår och inte bara moderna engelska termer. 

En annan aspekt som rör teknikutvecklingen är att många företag och organisationer för cirka tio år sedan ofta lät ingenjörer utveckla applikationer. Dessa blev ofta onödigt teknokratiska. Något som är en bra utveckling är att man de sista åren använt sig mer av gränssnittsdesign. Då har beteendevetare och andra professioner som kommunikatörer deltagit i utvecklingen, vilket gör att nyare applikationer blir mer användarvänliga. Det borde ju vara minst lika viktigt tänker vi, som att applikationen är tekniskt avancerad! 

Krångla inte till det!

Nu när så många i samhället upplever att det ofta är krångligt blir det såklart ännu viktigare att vi som kommunikatörer kommunicerar på ett lättförståeligt sätt. Exempelvis på sociala medier och försöker hänvisa till länkar och annat. Den digitala kommunikationen ska ju vara krispigt klargörande men även gärna hålla en ton som visar att företaget ”hänger med i tiden”. En fin balansgång många gånger. Om kommunikationen inte förstås av mer än hälften av de som läser informationen så riskerar man ju självklart att tappa många människor som även kan vara viktiga ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vilka sociala medier är viktigast för att nå just din målgrupp?

Det är självklart viktigt som kommunikatör att känna till hur användandet av de sociala medierna ser ut om man vill nå en specifik målgrupp. Internetstiftelsen delar här upp resultatet rapporten i total reach vilket vi översätter till total nåbarhet och daglig användning. I vissa fall skiljer sig siffrorna åt markant mellan de två sätten att mäta användandet på. Det är intressant att känna till liksom vilka plattformar som är på uppgång i de yngre åldrarna.

Total nåbarhet: Youtube etta och Facebook god tvåa

Nästan alla svenskar (79 procent) är då och då inne på Youtube, enligt Internetstiftelsen. Därmed är Youtube den plattform som har störst total nåbarhet. Däremot så är det inte så att alla dagligen använder plattformen och då formatet är begränsande så är det kanske ändå inte alltid förstahandsvalet.

Facebook når 71 procent av internetanvändarna när det gäller total nåbarhet. Det innebär att Facebook tar andraplatsen av de sociala medierna i total nåbarhet, endast slagen av Youtube.  Instagram når 64 procent i total nåbarhet.

Daglig användning: Facebook etta, Instagram stagnerad tvåa och nya bubblare

53 procent av internetanvändarna använder dagligen Facebook, vilket också är en högre siffra än exempelvis Instagram (48 procent), Snapchat (24 procent), TikTok (12 procent) samt Linkedin (6 procent).                                                                                 

Det är dock viktigt att förstå att exempelvis 90-talisterna använder Facebooks funktion ”Messenger” betydligt mer för att kommunicera med vänner än de till exempel postar inlägg på Facebook. De yngre åldrarna använder överlag de sociala medierna på ett annat sätt än vad de äldre (över 35 år) gör. Nya bubblare är exempelvis Roblox, där många barn och ungdomar både spelar och pratar med varandra.

Vad är ett socialt medium idag?

Man ställer sig även frågan vad ett socialt medium egentligen är idag mot bakgrund av att de sociala medierna används på ett annat sätt av de yngre- än de äldre åldersgrupperna. Den unga åldersgruppen, alltså de som är födda på 90- och 00-talet har i stor utsträckning tre olika syften när de använder sociala medier:

  • De kommunicerar med varandra

Detta gör de främst på Facebook/Messenger samt Snapchat.

  • De följer influencers

Det gör man främst på Instagram

  • Man spelar med varandra och pratar i spelet

Detta sker till exempel på Minecraft, Blizzard och Roblox för att nämna några.

Vår reflektion är att det här innebär att det kan vara svårare att välja en bra kanal för att träffa rätt med digital kommunikation vad gäller den yngre målgruppen, om man inte kan använda sig till exempel av influencers. Ett alternativ är att då att skapa rörligt material, avsett för Youtube.

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor om sociala medier eller hur du på bästa sätt kan använda sociala medier på ditt företag!

Tags