Influencers

2017 års planer

Har du alla dina planer klara för 2017? Har du arbetat fram din verksamhetsplan, kommunikationsplan och ekonomiska plan ännu? Eller är det kanske ett pågående arbete? Oavsett om du redan har dina planer klara eller inte ännu, så är det ju viktigt att alla planer som man författar blir till levande dokument och inte oanvändbara hyllvärmare.

PR arbete

De allra flesta riktigt stora företag och organisationer arbetar aktivt med PR idag. Antingen via en PR-byrå eller genom en egen kommunikationsavdelning och i många fall både och. Fler och fler företag som är små eller mellanstora har också börjat inse vikten av att arbeta med extern kommunikation och PR. Oavsett hur man arbetar så rekommenderar jag alla som driver företag att göra en ordentlig analys av den externa kommunikationen.

Influencers

Det finns mycket som företag kan göra i sitt PR arbete för att synas, höras och omtalas. Förutom att skapa goda relationer med medier, skriva pressreleaser och aktivt arbeta med sociala medier så samarbetar fler och fler med influencers. Det finns till och med olika forum, agenter och organisationer som förmedlar influencers till företag. Ett sådant exempel är Influencers of Sweden. Världen förändras och vi med den, något som har förändrats är lagar och regler kring hur man får arbeta med influencers. Om du är intresserad av att det ska bli en del i ditt PR arbete så rekommenderar jag att du läser vilka regler som gäller.

Att tänka på

Det är ditt ansvar som annonsör att annonsmärka inlägget om det rör sig om ett betalt samarbete. Säkerställ gärna att bloggaren eller opinionsbildaren också är införstådd med vilka regler som gäller för betalda samarbeten, speciellt då unga bloggare och opinionsbildare många gånger inte känner till pressetiska yrkesregler eller marknadsrättsliga regler. Om bloggaren är omyndig ta då kontakt med vårdnadshavare.

Inlagt av: Malena

Tags