Hur kommer PR yrket förändras i och med Metaverse?

Vad gäller öppningar för PR-branschen i Metaverse, så kommer det med stor sannolikhet att bli än mer intressant. Vilket intryck kommer olika företag och organisationer ge i den virtuella världen? Först kanske du kommer att behöva en PR konsult som ger dig den senaste informationen? Därefter kanske du behöver hjälp med att välja vilken typ av utseende och mimik dina anställdas Avatarer behöver ha för att skapa bäst förtroende och högst försäljning?

Förhoppningsvis sitter PR konsulten inne på den senaste kunskapen. Fördelarna med att använda konsulter är att de borde känna till statistiken på hur man bäst lockar in kunderna till 3D butikerna. 

Frågor som kan komma upp:

Bör 3D- butiker i Sverige ha utsikt över svensk natur för att skapa känslan i likhet med den skandinaviska naturen för att skapa förtroende för skandinaviska varumärken? Redan idag erbjuder ett flertal exklusiva varumärken butiker i 3D-världen. Exakt som Diors butik.

Inledningsvis kan man fråga sig om det är meningsfullt för en lågpriskedja att skapa en stylad 3D butik? Eller är det endast för ett fåtal?

Hur skapar vi förtjänad PR i en än mer virtuellt kopplad värld?  Och hur kommer medierna agera i den virtuella 3D världen? 

Några tänkbara förändringar för PR yrket:

  • I en valkampanj kanske det inte räcker med bara contentbudskap. Contentbudskapen riskerar att drunkna i flödet av rörlig media. 
  • Många på internet tittar inte längre enbart på budskap i 2D. Istället kanske man får hitta andra sätt att nå fram i det mer ”röriga” bruset av intryck i en 3D dito? 
  • Det blir allt viktigare att ifrågasätta hur bra det är att ett fåtal företag och individer har kontroll över kommunikationen och ekonomin. Eller borde den diskussionen diskuteras redan nu?
  • Rörlig media slår igenom än mer i framtiden. Att kunna skapa 3D miljöer med en story eller rätt känsla som kunder vill ta del av kan bli avgörande för en PR-konsult. På vilket sätt tror du ditt företag kommer att påverkas av Metaverse?

Hör gärna av dig till oss!

 

Tags