Einstein

För de som inte känner till Meltwater så är det ett globalt bolag inom omvärldsbevakning. Med hjälp av Meltwaters plattform kan kunderna bevaka redaktionella- och sociala medier. De kan även ta fram analyser på bådadera. First PR har nu tagit del av vad Meltwater rapporterade nyligen med fokus på vad som är starka trender för PR branschen under 2022. Vi presenterar det idag på matematikens dag den 14 mars.

”Messages strategies” ökade

Överlag förutser Meltwater att ökningen av ”messages strategies” som företagen fick göra i och med pandemin kommer att fortsätta även under 2022. Vi tror att det man menar är det extra fokus som kommunikatörsrollen fått inhouse på många företag under pandemin. Plötsligt behövde företagen kommunikatörens hjälp nästan dagligen i internkommunikationen med sin personal. Det handlade om allt från när personalen skulle jobba online till distansregler på restaurangen.

Man beräknade att den globala PR industrin skulle växa 10,2 procent under 2021. Och vad vi har kunnat få fram från ”Statista: Global PR Industry value så var den siffran ”spot on”.  Hur blir det då framöver?

First PR’s egen spaning

Rysslands förfärliga invasion av Ukraina med dess sanktioner och anpassningar som följd behöver också kommuniceras inom företagen men såklart även i media.

Kriget i Ryssland bör påverka PR-branschen i dess nyckelroll som kommunikatör av budskapen. För det är ju viktigt för stora företag och länder att förmedla sanktionerna med strategiska men även känslomässigt anpassade budskap. 

Med andra ord så förväntas PR branschen fortsätta växa även under 2022.

Följande statistisk data från Meltwater är intressant:

 • 59 procent  av yrkesverksamma inom PR tror att tekniken blir viktig för att driva transformationen av PR industrin                                                                                               
  Exempelvis kan tekniken utvecklas än mer vilket ytterligare hjälper yrkesverksamma inom PR att hitta rätt kontakter. Tekniken kan även ytterligare hjälpa oss att precisera och mäta hur  varumärken nämns i media.
 • PR yrken rankas som en av de 10 mest stressiga jobben!
  Coronapandemin bidrog till detta. Att förmedla rätt budskap i rätt tid med liten tid för förberedelse är tufft!
 • 9 av 10  inom PR yrket har problem med att leverera content
  Orsakerna är tajt med tid, för få resurser samt för dålig kompetens.
 • Pressmeddelanden kvarstår som det mest trovärdiga mediaformatet
  I en tid då många människor globalt har svårare att känna tilltro till media, så har pressmeddelandet en fortsatt stark position. Enligt Cisions data så känner 42 procent stor tilltro till pressmeddelanden, jämförelsevis så ligger företagens hemsidor på 21 procent.
 • Klockslaget för utskicket är viktigt
  De flesta pressmeddelanden skickas ut mellan klockan tio och elva på förmiddagen. Om målet med nyheten är att få dagstidningar att skriva om den, så är det klokt att skicka ut den tidigare, kanske mellan klockan sju och åtta på morgonen.
 • Veckodagen är viktig
  62 procent av all pressinformation skickas under veckans tre första dagar. Under lördag och söndag skickar däremot endast 3 procent av alla företag sina pressmeddelanden. Naturligtvis är många redaktioner obemannade under helgen men kom ihåg att de flesta dagstidningar kommer ut på måndagar. Alltså kan det vara värt en chansning att skicka ut ett pressmeddelande under en söndag för att din nyhet ska upptäckas i bruset. Kom ihåg att specialreportrar ofta inte arbetar under helgerna.

Vad säger PR-branschen själva?

 • 94 procent av professionella inom PR yrket anser att 1:1 mail (direkt) till journalister ger bäst utdelning
  Anledningar till detta är att det ger ett personligt intryck, samt att det är lätt att hantera medföljande filer och så vidare.
 • 93 procent av yrkesverksamma inom PR anser att användandet av influencers är ett viktigt redskap
  Att arbeta med influencers kan hjälpa till att nå större mängd av målgruppen på ett kostnadseffektivt sätt. Influencers kan också förbättra företagens varumärken.
 • 93 procent av yrkesverksamma inom PR följer ”sina” journalister på Twitter.
  PR folk använder ofta Twitter för att sprida pressinformation. Journalister använder Twitter mestadels för att söka ny information och föredrar dock fortfarande att kommunicera via email.

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera hur vi kan stötta dig eller er kommunikationsavdelning så är du välkommen att ta kontakt.

Tags