Hammer och Hanborg

I förra veckan berättade Jenny och Janina från Hammer och Hanborg om 2015 års undersökning ”Kommunikatören” med temat digital transformation. ”Kommunikatören” är en årlig undersökning som görs för att visa trender och tendenser inom kommunikation och marknadsföring. Denna gången var det temat digital transformation som stod i fokus och undersökningen visar att det finns många organisationer som har kommit en rejäl bit på vägen medan andra knappt har börjat. Hälften av de som har svarat har idag en övergripande digital strategi och 16% säger att de har flera digitala strategier. De som har svarat upplever att det är kommunikations- och marknadsföringsavdelningarna som har den största digitala kompetensen.

Den digitala transformationen innebär nya möjligheter för företag och organisationer – det kan handla om nya affärsmodeller, nya produkter eller tjänster och nya marknader. En sak är säker – morgondagens organisationer och arbetsmarknad kommer att se annorlunda ut. De personer som redan idag efterfrågas på arbetsmarknaden ska enligt en utvärdering gjord av Hammer och Hanborg innehålla följande personlighetsdrag:

1. De följer inte regler och ifrågasätter
2. De är innovativa och nytänkande
3. De är intresserade av andra människors beteende

Deras drivkrafter ska vara:

1. Personlig utveckling
2. Intresse. Vill ha variation i sitt arbete och blir omotiverade av rutinarbete
3. Status är inte viktigt, däremot är det motiverande med belöning och befordran.

Jenny och Janina berättade också för oss att de som tidigare år har deltagit i deras undersökningar väldigt ofta visat sig ha rätt i sina påståenden om vad vi har att vänta oss i framtiden. Det återstår ju bara att se om även denna undersökning har känt av framtidens tendenser och trender.

Inlagt av: Malena
Bild: Hammer och Hanborg

Tags