Reklam

Många företag väljer idag att skapa en syftesdriven reklamkampanj. Det vill säga man har beslutat sig för att ta ställning och visa det i sin marknadsföring. När man som företag exempelvis vill visa hur man på något vis bidrar till samhällsnyttan. Gör man det då med ett reklambudskap som är tydligt kopplat till företagets verksamhet så blir kampanjen ett naturligt sätt att visa upp sin mission. Att berätta att man står för något mer utöver de ekonomiska vinsterna, vinner alla på.

Hur förstärker man reklamkampanjen med PR?

När vi som PR-byrå samarbetar med en reklambyrå är det självklart viktigt att vi tillsammans tänker på följande:

  • Budskapet ska vara tydligt, kort och enkelt. Ställ följande frågor: Vad är samhällsproblemet? Vad är lösningen? Hur kan vi som företag bidra till lösningen?
  • Medieträna talespersoner, träna dem i att kunna föra fram budskapet i olika intervjusituationer. Förbered med olika frågor och svar som talespersonerna får öva på. Kom också ihåg de kritiska frågorna.
  • Skriv en pressrelease i ämnet, kontakta medier själva aktivt och berätta varför ni gör den här kampanjen och vilka förväntningar ni har på den effekt som kampanjen ska få.
  • Författa en egen debattartikel, argumentera för vad det är ni vill uppnå/påverka med reklamkampanjen. Vad vill ni någon ska göra? Varför är just det här så viktigt?
  • Följ upp, följ upp och upprepa budskapet under en längre period för att förstärka det ni kommunicerar. Det ökar trovärdheten för er som företag.

Skrivet av: Malena

Foton: Från Youtube

 

 

 

 

Tags