Goda relationer

 

Jag tycker det är intressant med relationer, särskilt mycket har jag intresserat mig för arbetsrelaterade relationer mellan PR-konsulter och journalister. Varje år gör Cision en undersökning som handlar om kommunikatörer och PR-konsulters arbetsrelation. Deras beroende eller oberoende av varandra. När jag själv gick tillbaka till universitetet för att fördjupa mig i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap igen skrev jag en uppsats i ämnet. Det var 2014 och titeln på uppsatsen är ”Ett motvilligt äktenskap – en studie om relationen mellan PR-konsulter och journalister. Är ni intresserade av att läsa den, så går det bra att göra det här. Cisions årliga undersökning påminner mycket om min uppsats, vilket givetvis är både roligt och intressant. Det är intressant att fortsättningsvis få följa utvecklingen mellan dessa bägge professioner genom att ta del av deras undersökning.

Hur var det tidigare?

Enligt tidigare undersökningar (och egen erfarenhet) så är det främst kommunikatörerna och PR-konsulterna som stått med mössan i hand och bugat och bockat inför journalisterna. De flesta journalisterna har tidigare varit ganska kritiskt inställda till kommunikatörer och skeptiska till ”att de bara vill få gratisreklam”. Sällan tog man hänsyn till att även kommunikatörer och PR-konsulter är intresserade av att berätta intressanta stories. Sakta men säkert har relationen dem emellan förbättrats, orsakerna är många. Dels har säkert bägge yrkeskategorierna utvecklats och anpassat sig till varandra. Medielandskapet har förändrats radikalt, vilket också har gjort att våra ”nya” medier fått större plats hos allmänheten. De traditionella medierna är inte lika starka längre och man pratar mer och mer sällan om dem som ”den tredje statsmakten”.

Årets resultat

I Cisions undersökning så är det dubbelt så många journalister som ger tummen upp åt kommunikatörerna än året innan. Den största förändringen är bland de unga journalisterna mellan 26 och 35 år där 47% upplever kontakten med kommunikatörer som positiv. Jämfört med året innan då den siffran endast var 20%. Precis som året innan tycker 50% av kommunikatörerna att kontakten med journalister är positiv, men backar vi ytterligare 3-4 år så tyckte 70% av kommunikatörerna att det var positivt.

Kommunikatörerna blir sin egen lyckas smed

Enligt Cision så har majoriteten av kommunikatörerna svarat att de i större utsträckning kommer öka användningen av sina egna kanaler såsom hemsida och nyhetsbrev. Det innebär också att man kommer öka produktionen av innehåll. Många PR-konsulter och kommunikatörer föredrar numer också att vända sig till influencers istället för till journalister. Vill du arbeta med influencers? Det har jag skrivit om i tidigare inlägg. Jag har själv mycket positiva erfarenheter av att arbeta med olika influencers.

PR-tips från min uppsats

Vill du få lite olika PR-tips så har jag skrivit en hel del om det i tidigare inlägg i flera delar. Är du intresserad av att ta del av dem så kan du göra det här: del 1, del 2, del 3, del 4 och del 5.

 

Skrivit av: Malena

Bild från: Pixabay

Tags