Nyhetsvärde

När du väl har bestämt dig att ta kontakt med en journalist för att ditt företag eller organisation har något spännande att berätta. Då är det oerhört viktigt att du värderar nyheten som du har tänkt att förmedla. Har den tillräckligt mycket nyhetsvärde för de som ska läsa/höra om nyheten? Försök att vara självkritisk och fråga dig om nyheten är konkret, aktuell, relevant och intressant innan du tar kontakt med media.

 

En konkret nyhet

För att en nyhet ska vara konkret så ska den vara tydlig och begriplig. Desto lättare den är att förstå och ta till sig desto bättre och lättare att engagera sig i för läsarna. För journalister är det oerhört viktigt att nyheten är aktuell. Det är också lättare för dig att få publicitet om nyheten knyter an till ett redan pågående skeende som präglar nyhetsbilden, en aktuell händelse eller en trend till exempel. Kan du koppla nyheten till ett aktuellt ämne ökar möjligheterna att föra fram dina budskap. En nyhets relevans innebär att den bland annat bör vara av vikt. Det betyder att man inte ska rapportera om allt som händer i företaget, smånyheterna kan man hoppa över, men om du till exempel har köpt upp din största konkurrent så kan det vara en relevant nyhet. Hur intressant är nyheten? Ja, ju fler som berörs av den desto intressantare, relevantare och viktigare är självklart nyheten.

Det finns även annat som en nyhet kan innehålla för att en journalist ska bli intresserad. Den kan vara kontroversiell eller innehålla en konflikt eller det kan vara en nyhet som får konsekvenser eller väcker känslor. Den kan vara positiv eller dramatisk. Men viktigast av allt är att du försöker vara objektiv och kritisk innan du tar kontakt med media.

Inlagt av: Malena Eklund

Läs uppsatsen här!

Tags