Journalister

I förra veckan tipsade jag om att man bör värdera sin nyhet innan man tar kontakt med media. Dessutom är det viktigt att du funderar över vilka medier som du ska kontakta för just din nyhet. Vilka är mottagarna som du vill nå ut till? Vilka är intresserade av nyheten och genom vilka medier når du dem? De journalister som jag intervjuat är eniga om att relationen är god när det är duktiga, kompetenta och proffsiga PR-konsulter som tar kontakt och som har god kännedom om till vilket medieföretag de har vänt sig till och vad som är av nyhetsintresse hos just dem. Det motsatta det vill säga mycket irritation upplever samtliga över de oerfarna och oftast tjatiga personer som ibland ringer från olika håll och som dessutom inte ens tagit reda på om just deras nyhet passar i just det mediet.

 

Hur arbetar nyhetsredaktionerna?

Alla redaktioner är intresserade av nyheter, men alla nyheter passar inte alla redaktioner. Ta reda på allt du kan om den tidning, radiokanal eller tv-program som du vill kontakta. Det är viktigt att undersöka om din nyhet skulle passa in där.

Många anser att om man har kontakt med en och samma PR- konsult över en längre tid så inger det oftast både större förtroende och självklart bättre kännedom om huruvida denna/dessa konsulter är att lita på eller inte.

Journalisterna ska förstå varför du hör av dig till dem. Att göra ett rejält grovjobb åt journalisterna innan du tar kontakt är mycket värdefullt. Ha så mycket relevant fakta som möjligt när du tar kontakt. Det underlättar rejält för journalisterna som idag befinner sig i en redan mycket ansträngd situation framförallt tidsmässigt. Tänk också på att ta kontakt med rätt journalist. När du väl valt vilket mediaföretag du vill kontakta så ta reda på vem av journalisterna som är mest lämpad för just din nyhet.

Inlagt av: Malena Eklund

Läs min uppsats här!

 

Tags