Omvärldsbevakning

När du har en nyhet att förmedla och valt ut rätt mediaföretag och rätt journalist som du vill ta kontakt med är det viktigt att du har gjort en ordentlig omvärldsanalys innan. Det finns oftast ett överflöd av olika slags informationskällor. Det kan naturligtvis skifta vilka som är mest intressanta för just dig och din bransch. Förutom olika medier såsom: dagstidningar, månadstidningar och magasin, radio- och tv program och branschtidningar kan man även hitta mycket på internet. Exempelvis hemsidor, diskussionsgrupper och bloggar för att nämna några. Tänk även på att det kan vara värdefullt att ta del av olika rapporter. Exempel på rapporter: statistiska rapporter, trendrapporter och opinionsundersökningar när du gör din omvärldsbevakning.

 

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är ett måste om man ska göra ett bra jobb innan man skapar uppmärksamhet i media av olika händelser. Genom att kontinuerligt hålla sig uppdaterad med omvärlden så vet du också vilken slags nyhet som du bör fokusera på och även hur du ska presentera den. Du kanske ska skriva en debattartikel? Det som tydligt framkom i min undersökning var att fler företag, organisationer och samhällsaktörer skulle vinna mycket på att bli mer aktiva i samhällsdebatten. Då har man mycket att tjäna på att ta professionellt stöd om man inte har en egen kommunikationsavdelning.

Vikten av att vara tillgänglig och påläst framkommer under intervjuerna som en viktig del i arbetet som kommunikatör. Detta föra att kunna bibehålla redan goda relationer med journalisterna. Det är också viktigt att ha god kännedom om hur man arbetar på en redaktion. Du behöver ha förståelse för deras situation som kan handla om hög arbetsbelastning, tidspress och diverse nedskärningar. En del av de tillfrågade upplever fortfarande en viss skepticism från journalisthåll, men upplever inte det som något stort problem utan säger istället att om man bara är öppen och ärlig så är det oftast inga problem i kontakten med journalister.

Inlagt av: Malena Eklund

Läs min uppsats här!

Tags