Journalister respektive PR konsulter
Under några veckor har ni kunnat läsa här på bloggen om en del av vad jag skrivit om i min uppsats. Vill ni läsa den i sin helhet kan ni göra det här. Slutligen kommer här en sammanfattning och lite tips om vad journalister respektive PR konsulter har delgett mig i undersökningen gällande deras relation.

Journalister respektive PR konsulter

Journalisternas önskemål om hur de vill att PR-konsulter ska agera för att förbättra eller bevara redan goda relationer är:

– Var påläst om den kund som du representerar när du tar kontakt med journalister.
– Lär dig hur arbetet fungerar på en redaktion.
– Ta endast kontakt om du har en nyhet med bra nyhetsvärde.
– Välj rätt media till rätt nyhet.
– Acceptera ett nej, trakassera inte journalisterna.
– Tänk på att det du vill förmedla måste vara av värde för de som tar del av nyheten, det vill säga medias kunder.
– Var tillgänglig!
– Var behjälplig när journalisterna faktiskt behöver hjälp när det t.ex. gäller att få en intervju med rätt person på rätt företag.
– De vill helst intervjua någon från företaget inte en PR-konsult.

PR-konsulternas önskemål om hur de vill att journalisterna ska agera för att förbättra eller bevara redan goda relationer är:
– Ta dig tid att lyssna så du inte missar en nyhet med bra nyhetsvärde.
– Ring gärna upp PR-konsulten om du tror att du kan få hjälp den vägen.
– Det är okej att ha en trevlig attityd och ändå bibehålla en hög integritet.
– Att vara kritiskt granskande är positivt för alla.

Lycka till!

Inlagt av: Malena Eklund

Läs min uppsats här!

Tags