Transperens

Om man som företag vill kommunicera med sin omvärld så bygger det ju självklart på en ärlig kommunikation. Speciellt innebär det att man som företag bör har så hög transparens som möjligt. Alla företag har affärshemligheter. Men är man så öppen som man bara kan då har man alla förutsättningar att lyckas med sin kommunikation.

Kommunikation i praktiken

För att vara transparent så behövs kontinuerlig och tydlig kommunikation. Förutom att arbeta kontinuerligt med en rakare och tydligare kommunikation på webbplatsen, så dela även gärna med er av mer information i till exempel sociala medier, nyhetsbrev och poddar om ni använder er av det. Förutom att dela med er av information om det ni vill sälja så är det även en god idé att berätta om ekonomiska resultat och hur ni arbetar med till exempel social hållbarhet och jämställdhet.

Transparent omvärldskommunikation

Om ambitionen är att vara bred i sin kommunikation måste man kunna kommunicera så att flera olika mottagare förstår budskapet. För att en omvärldskommunikation ska underlätta transparensen så behöver den som kommunicerar vara tillräckligt kunnig i komplexiteten av sambanden mellan företaget och dess omvärld.

Balans i transparensen

Det finns naturligtvis alltid de som är oroliga för att konkurrerande företag får ett informationsövertag. Eller så är man orolig för att omvärlden ska bli överbelastad med information. Om man upplever sådan oro kanske man frestas av att hålla igen på transparensen, vilket i sin tur så småningom kommer att leda till ett försämrat förtroende från omvärlden. Många företag förstår idag att transparens är en viktig komponent för att få omvärldens förtroende. Förstår man fördelarna med det så har man redan kommit en bit på väg. Det finns idag bra och välutvecklade metoder för att skapa en optimal transparens. Kunnandet och kompetensen finns hos många utbildade kommunikatörer. Slutligen så gäller det bara att företagsledningen har insikten att använda sig av dem som har kompetensen att bidra till en kommunikation som är till mest nytta för företaget.

Malena Eklund

Bild: Pxabay

Tags