Tack 2021 och välkommen 2022

Det gångna året har varit ett intensivt år både arbetsmässigt men även i vår omvärld. Mångas förhoppningar om att återgå till ett mera normalt läge efter corona har uppfyllts. Men bara för en kort stund fick vi vara glada över att befinna oss i ett normalläge. Nu är vi tillbaka igen i en mer osäker tid då vi behöver vara rädda om varandra och oss själva.

2022

Inför 2022 önskar jag att utvecklingen av pandemin går i rätt riktning så vi alla kan få känna hopp igen. På First PR har vi mycket spännande att se fram emot. Just nu pågår ett intensivt arbete med att skapa innehåll och bra kommunikation för Power Electrification Summit. Det är på uppdrag av Svenska Mässan och där kommer konferensen genomföras den 3 maj 2022.

Parallellt med Power Electrification Summit kommer den nya mötesplatsen ELFACK:TA att genomföras. Följ gärna länkarna för att läsa mer.

Ett annat roligt uppdrag är att arbeta med Kraftstaden Fastigheter och i kommunikationsarbetet med Vårvik, en helt ny stadsdel som växer fram i Trollhättan. Här är man en del av Kraftstadens duktiga kommunikationsavdelning och bidrar både strategiskt och praktiskt. Det pågår en ständig kommunikation genom olika kanaler, hemsidor, sociala medier, mail, nyhetsbrev, annonser och artiklar. Ett aldrig sinande flöde av all slags kommunikation som man kan tänka sig.

Studentbostadsföretagen och Högskolan Väst är också två intressanta uppdragsgivare med många olika och lärorika uppdrag. En del av arbetet innehåller bland annat att skapa innehåll för sociala medier och publicera dem. Att genomföra intervjuer och skriva artiklar och pressmeddelanden är också vanligt förekommande.

Pågående uppdrag

Samlade pågående uppdrag kan ni se här.

Nu vill jag passa på att tacka alla kunder, samarbetsparterners och kollegor som vi arbetat med under det gångna året. Vi säger tack 2021 och välkommen 2022.

Gott Nytt År!

Category
Tags