Vad krävs av en kommunikatör och varför är behovet så stort just nu?

Den senaste tiden har det varit en diskussion i media om varför det finns så många kommunikatörer anställda i kommuner och företag. Vi ställer oss frågan vad krävs av kommunikatörer idag och varför är behovet så stor nu? I vissa fall har andemeningen i insändare  varit, vad gör ens denna yrkesgrupp? Vi tycker därför det är viktigt att informera om att kommunikationsrollen idag både är omfattande och spretig. Medan många yrkesbefattningar har ett begränsat fokusområde, så finns det nästan inget slut på vad en kommunikatör kan eller bör hantera. Kommunikatören ansvarar för att på ett tydligt sätt förmedla företagets eller kommunens interna och externa kommunikation. Informationen måste ständigt uppdateras så inga inaktuella uppgifter finns på exempelvis hemsidor. Det kravet var inte så viktigt för bara femton år sedan. Numera kräver både anställda, kunder och media att företag kan ge korrekt information omgående! 

Arbeta med sociala medier!

Dessutom bör inlägg i sociala medier vara snyggt utformade med kvalitativa bilder- och/eller filmer med passande text och musik. Texter avsedda för hemsidor och sociala inlägg behöver dessutom vara strategiskt uttänkta med god SEO – sökmotoroptimering. SEO – vad är det och varför är det viktigt?

Varför ska man upprätthålla denna nivå kanske du tänker? Om vi inte gör det riskerar företaget eller organisationen att förlora i anseende och riskerar att förmedla en bild av att företagets tjänster och produkter håller låg kvalitet. Det är därför viktigt att vi fokuserar på att säkerställa en högkvalitativ kommunikation.

Instagram, Facebook och LinkedIn kräver olika strategier för att nå rätt målgrupper. För att skapa strategiskt vass kommunikation kräver det dessutom att kommunikatörerna på en arbetsplats har en blandning av olika bakgrunder. Eller åtminstone har stor förståelse för alla målgrupper som man vill nå ut till. Och det är ju själva huvuduppdraget i yrket- att nå målgruppen.

Kommunikatörsrollen kräver “adhoc-kreativitet” och stor flexibilitet

Många kreativa yrken som exempelvis konstnärer har möjlighet att anpassa sin arbetstid till när kreativiteten infinner sig. Klassiskt sett inte ett åtta till fem jobb. Ett sådant yrke kräver inte heller ett utpräglat strukturerat arbetssätt eller en sådan personlighet. 

En mycket strukturerad person söker sig oftare till yrken som ingenjör eller matematiker. Kommunikatören måste alltså vara en blandning av dessa två helt olika “roller”. Dels kräver rollen spontan kreativitet, inte bara när andan faller på utan när situationen kräver det. Samtidigt som kommunikatören måste vara strukturerad för att hålla contentplanen och PR-strategin och distribuera korrekt information. Att skapa snabba och samtidigt snygga sociala medieinlägg, där budskapet går fram utan att de för den skull känns tråkiga, är inte helt lätt. Dessutom kräver det ansträngning och kreativitet.

Krav på god struktur

En annan egenskap som exempelvis en kommunikatör inom PR bör inneha är strategiskt tänkande samt en fingertoppskänsla för vad som “går hem” hos målgruppen. Då kräver det att man som person håller sig uppdaterad i samhällsdebatten inom en mängd ämnen, och denna förkovran kanske till och med ibland måste ske på obetald fritid. Det handlar mer om att du måste ha ett intresse för vad som just nu debatteras och kunna slå mynt av det. Men även att kunna förutse vilken kommunikation som kommer att “landa fel” beroende på hur opinionen ser ut.

Egentligen skulle kommunikatörer och PR-folk behöva 1-2 dagar per vecka för att bara samla information och uppdatera sig i hur omvärlden ser ut. Men det är få som har möjlighet till det. Många gånger anser att kommunikatören bara kan skapa perfekt text och bild som når målgruppen utan någon som helst “ny fortbildning eller näring”. När tror företag och kommuner att kommunikatören lägger tid på att uppdatera sig i dessa ämnen? Det förutsätts nästan att det ska ske på fritiden. Vilka andra yrkesgrupper skulle acceptera det?

Sammanfattningsvis måste alltså kommunikatörer vara både kreativa och strukturerade för att göra ett bra jobb. Dessutom behöver hen vara så intresserad av sitt yrke att hen accepterar att kontinuerligt uppdatera sig om samhällsdebatten på sin obetalda fritid. En inte alltför vanlig personlighetskombination kan man tänka sig.

Kraven på kommunikatörsrollen kräver sina unika egenskaper hos de som innehar titeln och denna yrkesroll bör därför erhålla respekt, likväl som andra yrkesgrupper.

Varför är det då så stort behov av kommunikatörer just nu?

Att det just nu finns ett så stort behov av kommunikatörer har många orsaker. Organisationer och företag inser att de behöver utbildad personal för kommunikation och PR för att vara framgångsrika. Det är viktigt att vi förmedlar kvalitativ text, bild och rörlig media på ett strategiskt sätt för att stärka varumärket och nå målgrupper. I en allt snabbare digital värld så gäller nu mer än tidigare uttrycket “syns du inte, finns du inte”. Det är inte turen som avgör vilken information du träffas av i sociala medier, det finns algoritmer som kommunikatören behöver ta hänsyn till för att lyckas väl med att nå målgruppen.

Det räcker helt enkelt inte längre, vilket var vanligt i mindre företag för 15-20 år sedan, att chefens partner eller medarbetare sköter sociala medier i mån av tid. Företagens sociala medier påverkar trovärdigheten. Om informationen är för dålig söker sig kunden vidare till konkurrenter.

Vad ingår i kommunikatörsrollen?

Det är viktigt att förstå att det under paraplyrollen “kommunikatör” ingår ett antal yrkesbefattningar. Informatör, webbdesigner, PR-konsult, grafiker, copywriter och opinionsbildare är några exempel på yrkesbefattningar kopplat till kommunikation.

De webbsidor och informationsprocesser som ägs av respektive institution eller kommun uppstår inte av sig själva. Att skapa användarvänliga webbplatser kräver en unik kompetens och det är webbdesignerns ansvar. Webbdesignern är lite av en IT-expert och arbetar kontinuerligt med att underhålla de befintliga sidorna samt bygga nya hemsidor.
Mer traditionella kommunikationsroller ansvarar för att webbsidor fylls med noggrant utvald information. Till denna roll hör till exempel innehållsproducenter också ofta benämnd informatör eller bara kommunikatör, samt även copywritern. Copywriter är experter på att formulera text på ett kortfattat och slagfärdigt vis!

Grafiska formgivare skapar unika grafiska uttryck som förstärker ”varumärket” samt ger texten liv och känsla. En grafiker behöver vara superduktig på färg och form.

Utöver de nämnda rollerna så jobbar många kommunikatörer som processansvariga i olika projekt och/ eller med att utbilda personal i digitaliseringsprojekt samt med informationskampanjer. Men även med att hålla daglig kontakt med medborgare och anställda.

Var och en av dessa roller involverar unika, specifika färdigheter, och en person kan inte ha kompetens och ansvar för allt.

Dessa roller med sina kompetenser medför såklart att antalet personer inom yrkesrollen “kommunikatörer” ökar. Det finns ju ett krav på att hemsidor och sociala medier är snygga och kundvänliga, men även på att utveckling av nya informationskampanjer sker på ett kvalitativt sätt.

Dessutom krävs det självklart mycket resurser att planera och genomföra de stora digitaliseringsprocesser som många kommuner och även myndigheter fortfarande är mitt uppe i.

Kommunikatören fyller många roller

En annan orsak till att behovet av kommunikatörer nu är stort är att många andra ”stöttande” roller har minskat de senaste årtiondena. Inte minst har antalet sekreterare på olika nivåer minskat, och därmed kan även de arbetsuppgifterna hamna i knät på kommunikatörerna. Cheferna behöver helt enkelt några som kan ta emot bollar som kommer upp på diverse strategimöten. För att sedan förädla ideerna på ett strategiskt effektivt sätt och föra ut informationen i organisationen. Utan “mellankitet” och den budbärarroll som kommunikatörer har så stannar informationen upp.

Kanske indikerar antalet kommunikatörer också att det finns ett större antal chefer på olika nivåer, vilkas information måste hanteras. I debatten om kommunikatörens vara eller icke vara, kanske vi behöver bredda perspektivet för att förstå helheten. Det större kravet på lättillgänglig uppdaterad information på hemsidor än tidigare kräver även det fler kommunikatörer. 

Till sist kräver myndigheter betydligt mer i form av klimat- och miljöarbete, värderingsarbete, arbetsmiljölagstiftning och så vidare. Byråkratin och informationsbehovet kring dessa ämnen fordrar såklart att “någon” även tar hand om dessa bollar och distribuerar ut information kring detta. Chefen kan ta beslut men “någon” måste ta det vidare därifrån. Det blir ofta kommunikatören som får den rollen och som i nästa led även får ett delansvar att driva på olika projekt kopplat till besluten. 

Kommunikatörens i vissa avseenden lite “otydliga” yrkesdefinition  gör yrkesrollen tacksam att ifrågasätta. Att ifrågasätta kräver att vi breddar diskussionen och ser förlusterna vid försämrad kommunikation till anställda och medborgare. Kommunikatören ingår i företagets budget för marknadsföring och PR. Det finns olika åsikter hur stor del av omsättningen som bör investeras i just marknadsföring och PR. Men i genomsnitt lägger företag 2023 internationellt sett 8,7 % av omsättningen på marknadsföring samt 10 % på PR. Startup life: Why should PR be in your marketing budget?

Vi hoppas med detta blogginlägg bredda perspektivet och stärka de många hårt arbetande kommunikatörer som numera känner sig ifrågasatta. Utan de tydliga, tillförlitliga och snabba informationsflödet dessa kommunikatörer skapar, så stannar företag, kommuner och organisationer.

Tags