relationer

Arkiv för inlägg.

Goda relationer Jag tycker det är intressant med relationer, särskilt mycket har jag intresserat mig för arbetsrelaterade relationer mellan PR-konsulter och journalister. Varje …

Under några veckor har ni kunnat läsa här på bloggen om en del av vad jag skrivit om i min uppsats. …

I min uppsats som undersöker PR konsulters och journalisters relationer så har studien visat på vissa resultat som jag kommer att …

relationer-arkiv | First PR