Goda relationer
  Jag tycker det är intressant med relationer, särskilt mycket har jag intresserat mig för arbetsrelaterade relationer mellan PR-konsulter och […]
Journalister respektive PR konsulter
Under några veckor har ni kunnat läsa här på bloggen om en del av vad jag skrivit om i min […]
PR-konsulters-och-journalisters-relationer
I min uppsats som undersöker PR konsulters och journalisters relationer så har studien visat på vissa resultat som jag kommer […]