Från pressrelease

När man som företag vet vad, när, hur och till vem som man vill kommunicera med är det också dags att agera. En väl genomarbetad kommunikationsplan, där man även analyserat sina målgrupper, är det bästa stödet när man sedan börjar kommunicera med omvärlden. När det handlar om att skriva pressreleaser som en del av ett kommunikationsarbete bör man alltid utgå från läsarnas intresse. Det vill säga de som man vill ska läsa artikeln OM det blir någon artikel vill säga.

Värdera din nyhet

Du behöver värdera det du vill berätta och fundera över om nyheten har tillräckligt mycket nyhetsvärde för de som ska läsa/höra om nyheten. Ibland kan det vara svårt att bedöma om det man vill berätta är av intresse för andra. Det kan vara svårt att vara självkritisk och då kan det vara bra att ha någon utomstående som kan hjälpa till att göra en bedömning om nyhetsvärdet. Man behöver alltid ställa sig frågan om nyheten är konkret, aktuell, relevant och intressant innan man tar kontakt med media.

Skriva en pressrelease

När du väl har bestämt dig så är det dags att skriva en pressrelease om den aktuella nyheten och ta fram lämpliga foton till. En pressrelease använder en särskild struktur med ingress, innehåll, boilerplate och kontaktuppgifter. Använder du dig av något lämpligt publiceringsverktyg? Eller tar du kontakt direkt med olika medier? Är du en van skribent så är det oftast inte så svårt att skriva en bra pressrelease.

Publicitet

Ibland kan en nyhet vara så intressant att det räcker att skicka ut en pressrelease för att nyheten ska bli publicerad. Av erfarenhet vet jag att man även behöver ta kontakt personligen med de som man vill ska skriva om nyheten. Många journalister är väldigt uppmärksamma och läser de pressreleaser som skickas ut. Idag med alla informationsflöden så är det lätt att en hel del missas. Därför rekommenderar jag starkt att kontakta journalister direkt för att göra de uppmärksamma på det som man har att berätta. Blev det en intervju eller en artikel? Grattis då har du lyckats med ditt uppdrag. Intressant att veta är att PR värdet av en artikel är större än en för en betald annons, men kombinationen är ju oftast den bästa.

Behöver du hjälp?

På First PR hjälper vi gärna till med hela eller delar av ditt kommunikationsarbete. Att arbeta med medier gör vi gärna. Vi använder oss av publiceringsverktyget Cision och analysverktyget Retriever. Välkommen att ta kontakt om du har några frågor.

Inlagt av: Malena Eklund

Tags