Sociala medier
Enligt Maktbarometerns undersökning är humorgruppen JLC mäktigast i sociala medier 2020. På grund av deras räckvidd och engagemang och på […]
Tvätta händerna
De flesta av oss hoppas nog att det här året är över snart och ett nytt kan börja. Vi vill […]
Från plan till handling - skapa en proaktiv PR plan
Varför? Innan man drar igång arbetet med sin PR plan behöver man bestämma syftet med den. Är det för att […]
Sommar
För många börjar det bli dags att ta semester och avsluta pågående projekt. Inför semestern kan det kännas skönt att […]
Gus och Ulrika
Den 13 juni arrangerade Sveriges Kommunikatörer en trevlig och intressant sommaravslutning med Film i Väst som värdar. Film i Väst […]
The Sabre Award
Den 22 maj äger Sabre awards galan rum i London som är världens största PR tävling. Många svenska PR byråer […]
almedalen
Almedalen är inget som man glömmer i första taget. Trots att hösten är här med svalare temperatur och mera regn, […]
Goda relationer
  Jag tycker det är intressant med relationer, särskilt mycket har jag intresserat mig för arbetsrelaterade relationer mellan PR-konsulter och […]
Reklam
Många företag väljer idag att skapa en syftesdriven reklamkampanj. Det vill säga man har beslutat sig för att ta ställning […]
Insta
Enligt Social Media Today så ökar användarna av Instagram radikalt. Användarna av Instagram har gått från 600 miljoner till 800 […]